Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Arbeidsmarktpositie van academici

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de arbeidsmarktpositie van academici. Afgestudeerden van de universitaire masteropleiding Accounting hebben de beste startpositie op de arbeidsmarkt. Zij vinden snel (vast) werk en het uurloon en jaarinkomen zijn zeer goed. Archeologie heeft de zwakste startpositie. Ook is er een zeer grote samenhang tussen de arbeidsmarktpositie bij de start van iemands carrière en 10 jaar nadat diegene is afgestudeerd.

Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek en Elsevier Weekblad hebben op basis van CBS-data een analyse uitgevoerd naar de arbeidsmarktsituatie van opleidingen. Hierop is door UWV een vervolganalyse uitgevoerd, waarbij de startpositie is vastgesteld en is gekeken naar diegenen die 10 jaar daarvoor in dezelfde studierichtingen zijn afgestudeerd. Er blijkt een zeer grote samenhang te zijn tussen de arbeidsmarktpositie bij de start en na 10 jaar. Na verloop van tijd kan de arbeidsmarktpositie van mensen met een bepaalde opleiding veranderen. Vaak neemt de baanzekerheid toe en zijn het uurloon en jaarinkomen eveneens veel hoger. Dit zal voor de één sneller gaan dan voor de ander, afhankelijk van onder andere werkervaring, omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken. De studierichting blijft echter zeer bepalend voor het arbeidsmarktsucces.

naar boven

Goede positie

Bij de start hebben afgestudeerden van de opleiding Accounting de beste arbeidsmarktpositie, gevolgd door Econometrie en Tandheelkunde. Afgestudeerden van lerarenopleidingen starten goed, maar het groeipad is minder steil. Het uurloon en jaarinkomen gaan er bij hen minder op vooruit dan bij andere wo-masteropleidingen. Bij een aantal economisch-juridische richtingen (zoals Finance en International Business Administration) is juist het omgekeerde het geval. Ze behoren niet tot de top qua startpositie, maar bereiken deze later. Vanuit deze richtingen zijn er goede groeimogelijkheden.

naar boven

Matige positie

Van de 70 vergeleken master studies zijn er 7 met een zeer matige startpositie (zie tabel). Archeologie heeft de zwakste startpositie, gevolgd door Letterkunde en kunst- en cultuurstudies. Er is meestal geen inhaalslag bij opleidingen met een (zeer) matige startpositie en soms verslechtert zelfs de situatie ten opzichte van andere studies wanneer naar de langere termijn wordt bekeken. Zoals bij kunst- en cultuurstudies. De masterstudies Filosofie en Internationale Betrekkingen hebben een matige startpositie, en ook hier is sprake van een relatieve verslechtering van de arbeidsmarktpositie in de 10 jaar daarna. Een duidelijk gunstiger groeipad is er bij internationaal en Europees recht en politicologie. Hier is er wél een inhaalslag: de relatieve arbeidsmarktpositie verbetert.

naar boven

Voorlichting aan studenten

Deze uitkomsten zijn geschikt om de studiekeuzevoorlichting te verbeteren. Naast interesses en capaciteiten, kan arbeidsmarktinformatie een overweging zijn bij het maken van studiekeuzes. Een meer transparante markt draagt bij aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het kan ertoe leiden dat minder studenten kiezen voor opleidingen met matige arbeidsmarktperspectieven. Ook kan betere informatievoorziening leiden tot minder spijt achteraf.

Bekijk het volledige artikel (pdf, 771 kB). Hierin vindt u de uitkomsten voor de startpositie van universitaire masteropleidingen (70 opleidingen) en de arbeidsmarktpositie na 10 jaar (67 opleidingen). Ook leest u in de pdf de methodische toelichting.

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio