Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Arbeidsmarktpositie van hbo'ers

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Arbeidsmarktpositie van hbo’ers vergeleken: grote verschillen

Er zijn grote verschillen in de arbeidsmarktpositie van hbo’ers. Afgestudeerden van de tweedegraads lerarenopleidingen hebben de beste startpositie op de arbeidsmarkt. Zij vinden snel (vast) werk en het uurloon en jaarinkomen zijn zeer goed. Afgestudeerden van de kunstacademie hebben de zwakste startpositie. Uit de analyse blijkt dat hbo-opleidingen met een relatieve sterke startpositie op de arbeidsmarkt ook vaak een relatief sterke arbeidsmarktpositie hebben 10 jaar na afstuderen.

Voor het jaarlijkse onderzoek Studie & Werk hebben SEO Economisch Onderzoek en Elsevier Weekblad op basis van geanonimiseerde CBS-data een analyse uitgevoerd naar de arbeidsmarktsituatie van opleidingen. Hierop heeft UWV een vervolganalyse uitgevoerd. Hierbij is de startpositie vastgesteld en is vervolgens gekeken naar diegenen die 10 jaar daarvoor in dezelfde studierichtingen zijn afgestudeerd.

Er blijkt dat de relatieve arbeidsmarktpositie van opleidingen niet veel verandert in de eerste tien jaar na de start. Na verloop van tijd kan de arbeidsmarktpositie van mensen met een bepaalde opleiding veranderen. Het uurloon en het jaarinkomen zijn veel hoger en men heeft veel vaker een vaste baan. Dit zal voor de een sneller gaan dan voor de ander, afhankelijk van onder andere werkervaring, omgevingsfactoren en persoonlijke kenmerken. De studierichting blijft echter zeer bepalend voor het arbeidsmarktsucces.

Top 20 hbo-bacheloropleidingen met beste en zwakste startpositie op de arbeidsmarkt

De top 20 van hbo-opleidingen met de beste startpositie wordt gedomineerd door tweedegraads lerarenopleidingen (tabel 1). Dit wordt deels veroorzaakt omdat deze opleidingen vaker worden gevolgd in een duale variant en afgestudeerden tijdens de studie al een baan hebben. Maar ook wanneer hier rekening mee wordt gehouden behoren ze tot de top. Wanneer de 87 hbo-opleidingsclusters met elkaar worden vergeleken blijkt de lerarenopleiding wiskunde de beste arbeidsmarktpositie te hebben. Verder bevat de top 20 een aantal technische, medische en informatica opleidingen. De lijst met opleidingen met de zwakste startpositie wordt aangevoerd door de kunstacademie. De helft van de afgestudeerden van de kunstacademie doet er langer dan 43 maanden over om een substantiële baan te vinden en ook de beloning is laag. Het uurloon is het laagst na hbo toerisme; het jaarinkomen is het laagst na hbo dans.

naar boven

Grootste opleidingen, bij start en na 10 jaar

Van de zeven hbo-opleidingsclusters met de meeste afgestudeerden in 2015-2016, heeft verpleegkunde de beste startpositie (tabel 2). Slechts 13% van de opleidingen heeft een betere startpositie. In de eerste 10 jaar verzwakt echter de arbeidsmarktpositie van hbo verpleegkunde. Na 10 jaar heeft bijvoorbeeld 43% van de opleidingen een hoger uurloon dan verpleegkunde. De kunstacademie heeft de zwakste startpositie en na 10 jaar is de arbeidsmarktpositie er nauwelijks beter op geworden. Dat geldt wel enigszins voor hbo communicatie. Na 10 jaar gaat deze opleiding qua arbeidsmarktpositie richting middenmoot. Tien jaar na de lerarenopleiding basisonderwijs hebben velen een vaste baan, maar is het loon laag in vergelijking met andere hbo-opleidingen.

De scores van de 7 hbo-opleidingen met de meeste afgestudeerden op enkele arbeidsmarktindicatoren

naar boven

Voorlichting aan studenten

Deze uitkomsten zijn geschikt om de studiekeuzevoorlichting te verbeteren. Naast interesses en capaciteiten, kan arbeidsmarktinformatie een overweging zijn bij het maken van studiekeuzes. Een meer transparante markt draagt bij aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het kan ertoe leiden dat minder studenten kiezen voor opleidingen met matige arbeidsmarktperspectieven. Ook kan betere informatievoorziening leiden tot minder spijt achteraf. Het jaarlijkse onderzoek Studie & Werk van Elsevier Weekblad en SEO Economisch Onderzoek biedt studiekiezers en andere geïnteresseerden sinds 1997 essentiële keuze-informatie over ruim 1.200 opleidingen aan hogescholen en universiteiten.

Bekijk het volledige artikel met de methodische toelichting en de uitkomsten voor 87 (start) en 81 (na 10 jaar) hbo-bachelor opleidingsclusters.

Het jaarlijkse onderzoek Studie & Werk van Elsevier Weekblad en SEO Economisch Onderzoek biedt studiekiezers en andere geïnteresseerden sinds 1997 belangrijke informatie over ruim 1.200 opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Voor het gebruik van de onderzoeksresultaten van Studie & Werk is toestemming nodig van zowel Elsevier Weekblad als SEO Economisch Onderzoek. Voor resultaten over alle ruim 1.200 opleidingen, ga naar Elsevier Weekblad.

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio