Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Duale beroepsopleidingen in Duitsland

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Duale beroepsopleidingen in Duitsland

Een groot gedeelte van Nederland grenst aan Duitsland. Voor veel werkzoekenden in deze grensregio’s kan de Duitse arbeidsmarkt een goed alternatief bieden om baankansen te vergroten. Om van deze kansen te profiteren, is kennis van de Duitse arbeidsmarkt cruciaal. In dit artikel wordt het duale opleidingssysteem belicht, een belangrijk onderdeel van de Duitse opleidings- en arbeidsmarkt. Het duale opleidingssysteem heeft veel voordelen. Vooral jongeren betreden in dit systeem makkelijker de arbeidsmarkt.

Goede vakmensen door duale beroepsopleiding in Duitsland

In Duitsland volgen veel jongeren een duale beroepsopleiding. Dit betekent dat mbo’ers vanaf het begin van hun opleiding 3 à 4 dagen bij een bedrijf werken en 1 à 2 dagen op school zitten. Hierdoor krijgen ze veel praktijkervaring en Duitsland staat dan ook bekend om zijn goede vakmensen. De scholieren krijgen ook een vergoeding voor de dagen waarop ze bij het bedrijf werken. In 2014 was dit gemiddeld € 739,- in Oost-Duitsland en € 803,- in West-Duitsland. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar zorgt er ook voor dat de jongeren zich gewaardeerd voelen. Daarnaast betekent het volgen van deze vorm van opleiding vaak een baangarantie, omdat het bedrijf een flinke investering doet.

naar boven

Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Het duale systeem zorgt voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De exameneisen worden namelijk in overleg tussen de school (‘Berufsschule’) en het bedrijf bepaald. De financiering wordt door overheid en bedrijfsleven samen gedragen. Daarnaast hebben deelstaten meer invloed dan het landelijke ministerie op het beroepsonderwijs, waardoor op regionale verschillen ingespeeld kan worden.

naar boven

Minder instroom in duale beroepsopleidingen

Het matchen van jongeren en opleidingsplekken is in sommige gevallen moeilijk. In 2015 werden er voor 41.000 opleidingsplekken geen geschikte kandidaten gevonden. Ook kiezen steeds meer jongeren na het behalen van een vwo-diploma voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit, de zogenaamde trend naar ‘Akademisierung’. Hierdoor vreest men in Duitsland een tekort aan goed opgeleide vakmensen en een grotere kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Degenen die toch kiezen voor een beroepsopleiding, de zogenaamde ‘Auszubildende’ of ‘Azubis’, doen dit met name om theoretische kennis direct toe te kunnen passen.

naar boven

Toenemende Akademisierung

Verwacht wordt dat tot 2030 het aantal jongeren dat kiest voor een beroepsopleiding in het duale systeem daalt met 17% tot net boven 400.000. Dit terwijl - ondanks de krimpende bevolking - dan nog steeds evenveel jongeren voor een studie kiezen. In 2013 begonnen voor het eerst meer jongeren aan een studie dan aan een beroepsopleiding. Hierdoor is het vinden van opvolging voor werknemers die nu met pensioen gaan moeilijk. Duitse studenten kiezen dus liever voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool, maar dan wel vooral voor studies met een sterke nadruk op praktijk, duale studies, studies gecombineerd met een beroepsopleiding, of studies met veel stages. Deze nieuwe combinaties van praktijkleren en theorie kunnen ervoor zorgen dat de voordelen van de duale beroepsopleiding niet verdwijnen.

naar boven

Kansen door leven lang leren

De trend om langer door te leren is in principe goed. Kansrijke beroepen vragen vaak om hogere opleidingsniveaus. Om te voorkomen dat er een tekort aan vakmensen ontstaat, zouden studies en beroepsopleidingen bijvoorbeeld in combinatie aangeboden kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een tweejarige combinatie van beroepsopleiding en studie en de optie om daarna voor één van de beide te kiezen. Daarnaast kan leven lang leren (LLL) ervoor zorgen dat vakmensen hun kennis up-to-date houden. In Duitsland ligt het LLL-deelnamecijfer lager dan gemiddeld in de EU-lidstaten. Dit heeft mogelijk nog te maken met de populariteit van de duale beroepsopleiding. De voordelen van het duale opleidingssystem in combinatie met leven lang leren zou een win-winsituatie betekenen.

De Duitse arbeidsmarkt biedt ook kansen voor Nederlandse werkzoekenden. Informatie over de Duitse arbeidsmarkt en het opleidingssysteem kan helpen om de kansen te benutten. In welke beroepen deze kansen precies liggen, leest u in het artikel Ook in Duitsland veel kansen in techniek, ICT en zorg.

naar boven

Meer weten over het Duitse duale opleidingssysteem?

Lees dan de volgende artikelen:

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio