Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Versterk uw merk met employer branding

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Versterk uw werkgeversmerk met 'employer branding'

Er is een tekort aan talent om de vacatures in het bedrijfsleven te vervullen. Medewerkers in het hogere management moeten hun inspanningen verdubbelen om talent aan te trekken en te behouden. Het potentiële aanbod op de arbeidsmarkt wordt door de ontgroening en vergrijzing steeds kleiner en technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe vaardigheden van medewerkers en werkgever. De arbeidsmarkt verandert weer van een werkgevers- naar een werknemersmarkt, maar deze keer met een meer permanent karakter. Met 'employer branding' kunt u ervoor zorgen dat u toch de juiste mensen werft voor uw organisatie.

Ga voor de lange termijn

Klassiek werven, bijvoorbeeld via intermediairs, heeft steeds minder zin. Het gaat erom dat een werkgever duidelijk maakt aan huidige medewerkers en aan potentiële medewerkers waarom zij juist bij hem aan de slag moeten gaan. Dit doe je als werkgever bijvoorbeeld door employer branding. Employer branding vraagt om een strategische aanpak en een lange adem. Vaak kiezen werkgevers voor oplossingen op de korte termijn. In geval van crisis kijken ze hoe ze zo snel mogelijk het personeelsbestand kunnen verkleinen en in een hoogconjunctuur wordt het budget voor werving verhoogd. Echter, bij employer branding gaat het niet zozeer om budget, maar ook om het veranderen van gedrag. Kies bij het versterken van uw employer brand voor een methodische aanpak. Hieronder leest u hoe u dit doet.

naar boven

Fase 1: wat is de huidige status van uw werkgeversmerk?

In deze fase onderzoekt u wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn en hoe uw huidige employer brand wordt ontvangen. Publicaties van UWV, bijvoorbeeld sectorbeschrijvingen en arbeidsmarktprognoses, brengen helder in beeld wat de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de arbeidsmarkt zijn. Gebruik dit als vertrekpunt voor uw eigen onderzoek. Achterhaal vervolgens hoe aantrekkelijk u bent als werkgever en op welke aspecten u zich onderscheidt van concurrenten. Hiermee kunt u uw business case opbouwen om de directie te overtuigen van het belang om het employer brand te versterken om bijbehorend budget te reserveren.

naar boven

Fase 2: hoe pakt u het strategisch aan om het te verbeteren?

In deze fase gebruikt u de input die u heeft opgehaald in fase 1 om uw strategie te bepalen. De uitdaging hierbij is de Employer Value Proposition (EVP) en bijhorende merkwaarden te formuleren. De centrale vraag van deze fase is: Waarom zou een medewerker bij u gaan werken en niet bij uw concurrent? In deze fase formuleert u ook KPI’s (Key Performance Indicators).

naar boven

Fase 3: welke communicatiemiddelen zet u in?

Na de formulering van de employer brand strategie volgt de implementatie. Dit gebeurt idealiter in nauwe samenwerking met de directie door internal branding. Interne medewerkers van de organisatie worden hierbij geïnformeerd over de employer brand-strategie van de organisatie en delen deze vervolgens met potentiële werknemers op de arbeidsmarkt, klanten en andere stakeholders (extern). Gebruik in deze fase met name de kracht van social media.

naar boven

Fase 4: wat is het effect van al uw inspanningen, en wat kunt u verbeteren?

Zorg ervoor dat u de vooruitgang jaarlijks volgt om de employer brand-strategie te herdefiniëren. Zo wordt duidelijk waar de organisatie beter, hetzelfde of slechter is dan het jaar ervoor en welke verbeteringen moeten worden aangebracht. Daarnaast moet de efficiëntie van de campagnes die zijn ingezet in fase 3 worden bepaald. Op basis van alle geformuleerde KPI's die in fase 2 zijn gemaakt, kunt u de nodige aanpassingen aanbrengen.

Versterk uw werkgeversmerk volgens een solide aanpak. Begin daar vandaag mee, want de arbeidsmarkt blijft zich ontwikkelen en uw concurrent is er waarschijnlijk gisteren al mee begonnen.

naar boven

Meer lezen

Meer weten over employer branding? Lees het interview met Yves Pilet (arbeidsmarktadviseur, UVW) op de website 'De wereld van de ondernemer'.

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio