Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Ook in Duitsland veel kansen in techniek, ICT en zorg

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Ook in Duitsland veel kansen in techniek, ICT en zorg

Net als in Nederland neemt in Duitsland het aantal moeilijk vervulbare vacatures (krapteberoepen) toe door het economisch herstel. Dit biedt kansen voor Nederlandse werkzoekenden. Net als in Nederland liggen er in Duitsland vooral kansen in de richtingen techniek, ICT en zorg. Maar voor een deel gaat het binnen deze richtingen wel om andere beroepen dan in Nederland.

Kansrijke beroepen in Duitsland

De Bundesagentur für Arbeit publiceerde eind 2016 een onderzoek naar Duitse krapteberoepen op zijn website. De afbeelding hieronder toont een aantal van deze beroepen: 

  • Toezichthoudend personeel, zowel in de industrie als in de bouw. Hier vallen verschillende managers, chefs en productieleiders onder, maar ook uitvoerders op diverse terreinen.

  • Elektronicamonteurs, technici werktuigbouw en technici weg- en waterbouw.

  • Medische praktijkassistenten, tandtechnici, fysiotherapeuten en apothekers.

  • Treinmachinisten.

Deze beroepen komen in elk geval in Duitsland naar voren als krapteberoep. Dat betekent niet dat er in Nederland geen kansen zijn voor deze beroepen, maar mogelijk zijn de kansen op werk in Duitsland groter. Voor Duitse werkgevers kan werving in Nederland de kans vergroten om hun vacatures te vervullen.

naar boven

Kansrijke beroepen in Duitsland en Nederland

Begin 2017 publiceerde UWV een onderzoek naar Nederlandse krapteberoepen. Uit dat onderzoek bleek dat werkgevers in Nederland moeite hebben om personeel te werven voor specifieke technische, ICT- en medische beroepen. Dat geldt ook voor Duitse werkgevers. Voor deze beroepen concurreren Duitse en Nederlandse werkgevers met elkaar. In de afbeelding hieronder staan voorbeelden van deze beroepen: 

  • Technisch: Bij de technische beroepen gaat het onder meer om werktuigbouwkundigen, monteurs elektriciteitsnetten, plaatwerkers, loodgieters en metselaars.

  • ICT: systeemanalisten en softwareontwikkelaars.

  • Medisch: verpleegkundigen en medisch specialisten.

Deze beroepen bieden kansen voor werkzoekenden, aan beide kanten van de grens.

Voor deze krapteberoepen is vaak wel een specifieke opleiding vereist. Niet iedereen is dus zomaar geschikt of geschikt te maken voor deze beroepen.

naar boven

Onderzoek toont niet alle kansen

De onderzoeksmethoden van UWV en de Bundesagentur für Arbeit hebben voldoende overeenkomsten om de resultaten onderling te vergelijken. De 2 onderzoeken geven een zo goed mogelijk onderbouwd overzicht van krapteberoepen, maar zijn niet helemaal volledig. Er kunnen nog steeds andere beroepen zijn met een krappe arbeidsmarkt. Die beroepen zijn met de gehanteerde methode echter niet in beeld gebracht, of waren lastig te onderbouwen.

naar boven

Hulp bij het werken als grensarbeider

Er kunnen voor werkzoekenden belemmeringen zijn om in Duitsland te gaan werken zoals diploma-erkenning, taal- en cultuurverschillen, fiscale en juridische regels. Onder meer EURES (EURopean Employment Services) probeert deze belemmeringen weg te nemen en ondersteunt werkgevers en werkzoekenden bij wonen en werken over de grens. Ook kennis van het opleidingssysteem in Duitsland kan helpen om baankansen over de grens te vergroten. Het artikel Duale beroepsopleidingen in Duitsland geeft hier informatie over.

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio