Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Traditionele mannenberoepen op dit moment meest kansrijk

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Traditionele mannenberoepen op dit moment meest kansrijk

Nu de economische crisis voorbij is, ontstaan er steeds meer kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden. Wel zijn er nog altijd kansrijke en minder kansrijke beroepen. In kansrijke beroepen is het aanbod van werkzoekenden klein in vergelijking met de vraag van werkgevers. In de meest kansrijke beroepen werken op dit moment veel meer mannen dan vrouwen. Dit zijn voornamelijk technische of bouwberoepen. Vrouwen kiezen over het algemeen minder snel voor dit soort beroepen, al lijkt daar wel verandering in te komen.

Technische beroepen in bouw en industrie nu meest kansrijk

De kansrijkheid van beroepen is sterk afhankelijk van de economie. Op dit moment zijn vooral technische beroepen in de industrie of in de bouw kansrijk. Maar het is niet per definitie zo dat deze beroepen altijd de meest kansrijke beroepen zullen blijven.

Beroepen waarin momenteel de kans op een baan gunstig is, zijn bijvoorbeeld beroepen in de bouw:

 • bouwarbeiders afbouw

 • bouwvaklieden zoals timmerlieden, schilders en elektriciens

 • lassers en plaatwerkers

 • machinemonteurs

 • ingenieurs

Werkzoekenden die eerder een van deze beroepen hebben uitgeoefend, komen relatief gemakkelijk weer aan het werk. Andere kansrijke beroepen op dit moment zijn bijvoorbeeld:

 • vrachtwagenchauffeurs

 • dekofficieren en piloten (hieronder vallen bijvoorbeeld schippers/stuurmannen op de binnenvaart of scheepwerktuigbouwkundigen)

 • software- en applicatieontwikkelaars

 • hoveniers

 • verpleegkundigen (mbo)

 • artsen (hieronder vallen bijvoorbeeld apothekers, tandartsen, dierenartsen, basisartsen en verschillende medisch specialisten. De kansen verschillen uiteraard per specialisme)

Bij enkele van deze beroepen gaat het echter wel vooral om uitzend- en seizoenswerk. Mensen die hierin aan de slag gaan, vallen daardoor vaak ook weer snel terug in de WW.

Kansrijke beroepen zijn ‘mannenberoepen’

Het valt op dat de meest kansrijke beroepen voor het grootste deel worden beoefend door mannen. Van de 15 meest kansrijke beroepen worden er 9 voor (bijna) 100% door mannen uitgeoefend (zie de afbeelding hieronder). In deze beroepen gaat het vaak om fysiek zwaar of technisch werk. Over het algemeen wordt dit type werk vaker door mannen gedaan. In slechts 2 van de 15 meest kansrijke beroepen zijn meer vrouwen werkzaam: dit geldt voor artsen en verpleegkundigen (mbo).

Gelijkere man-vrouwverhouding in minst kansrijke beroepen

Hoewel er in de minst kansrijke beroepen iets meer vrouwen werkzaam zijn dan mannen (zie de afbeelding hieronder), is de man-vrouwverhouding wel gelijker verdeeld dan bij de meest kansrijke beroepen.

Op dit moment bieden beroepen in deze richtingen de minste kans op werk:

 • administratief-secretarieel

 • welzijn en kinderopvang

 • (persoonlijke) dienstverlening

 • management

Relatief weinig mensen die vanuit deze beroepen in de WW zijn gekomen, vinden snel weer werk. Er is vaak veel concurrentie onder werkzoekenden.

Van de 15 minst kansrijke beroepen worden er 10 vaker door vrouwen dan door mannen uitgeoefend. Uitschieters zijn secretaresses, kappers en schoonheidsspecialisten, leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten en kassamedewerkers (minimaal 90% is vrouw).

Vrouwen kiezen steeds vaker exacte opleiding

De afgelopen jaren valt het op dat het aandeel meisjes met een techniek- of bètaprofiel op de middelbare scholen toeneemt. Dit komt mede door voorlichting op school. Ook kiezen steeds meer vrouwen voor een technische vervolgopleiding of een exacte studierichting. Binnen de techniek kiezen vrouwen echter vaak voor andere studierichtingen en exacte studies dan mannen. Vaak zijn dit minder kansrijke richtingen dan waar mannen voor kiezen. Een deel van de opleidingen waar veel vrouwen voor kiezen is wel exact, maar niet specifiek technisch, bijvoorbeeld op het gebied van biologie. Als ze de opleiding eenmaal afgerond hebben, gaan vrouwen minder vaak dan mannen werken in een technisch beroep. Van de vrouwen met een technische opleiding werkt namelijk 70% in een niet-technisch beroep. Dat is 2 keer zoveel als bij mannen met een technische opleiding.

Toch zijn er in absolute aantallen nog altijd minder vrouwen die een technische of exacte opleiding kiezen dan mannen. Slechts 20% van de technische mbo-opleidingen bestaat uit vrouwen. In technische hbo en universitaire studies ligt het aandeel vrouwen iets hoger, maar nog altijd is er sprake van een sterke ondervertegenwoordiging. Hiervoor zijn een aantal mogelijke verklaringen:

 • Mannelijke of vrouwelijke stereotypen.

 • Meisjes schatten hun prestaties vaak te laag in. Onderzoek van de universiteit van Antwerpen uit 2003 toont bijvoorbeeld aan dat meisjes een lagere perceptie hebben van hun prestaties bij exacte vakken.

 • Meisjes schatten hun slaagkans bij technische en exacte wetenschappelijke studies te laag in, ondanks dat hun prestaties bij exacte vakken hoger zijn dan bij jongens.

Meer informatie

Lees ook het artikel Meisjes kiezen vaker voor exacte studies op werk.nl.

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio