Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Vergroten arbeidsmobiliteit

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Vergroten arbeidsmobiliteit kan werkloosheid en personeelstekort voorkomen

De arbeidsmarkt heeft momenteel 2 gezichten. Aan de ene kant zijn er steeds meer vacatures moeilijk te vervullen, terwijl er aan de andere kant veel werklozen zijn die in hun eigen beroep moeilijk aan een baan komen. Daarom is het belangrijk dat werkzoekenden ook in andere sectoren of beroepen werk zoeken. Dit noemen we arbeidsmobiliteit. Het vergroten van die arbeidsmobiliteit kan werkloosheid en personeelstekort voorkomen.

Flexibiliteit, scholing en arbeidsmarktkansen

Waar in de ene sector (bijvoorbeeld het bank- en verzekeringswezen) duizenden mensen worden ontslagen, is in andere sectoren (bijvoorbeeld de bouw en ICT) een tekort aan geschikt personeel. Daarom is het belangrijk dat werkzoekenden makkelijker buiten hun eigen beroepsrichting of sector aan de slag gaan én kunnen. 

Hierin spelen 3 zaken een sleutelrol:

  • Flexibiliteit van werknemers.

    Werknemers moeten flexibeler zijn om tijdig in te spelen op kansen en bedreigingen. Scholing is daarin belangrijk.

  • Scholing.

    Niet iedere werknemer kan zomaar aan de slag in een ander beroep of in een andere sector. Hiervoor is soms scholing nodig. Tijdens een bijeenkomst van de Sociaal-Economische Raad (SER) in 2016, waren er veel voorstanders voor het oprichten van een nationaal scholingsfonds. Ook ligt er verantwoordelijkheid van de werkgever om de werknemer (bij) te scholen.

  • Arbeidsmarktkansen.

    Voor werkzoekenden is het belangrijk dat zij inzicht krijgen in het arbeidsmarktperspectief van het beroep waarin ze werken of werkten. Belangrijk is bijvoorbeeld informatie over alternatieve beroepen waar ze – met hun achtergrond - eventueel naar over kunnen stappen. Voor werkgevers is het belangrijk om te weten wat het aanbod is op de arbeidsmarkt en waar actuele en dreigende personeelstekorten zijn. UWV zette de afgelopen periode al de nodige stappen om krapteberoepen, overschotberoepen en overstapberoepen in beeld te brengen. Bekijk hiervoor de pagina Kansrijke beroepen.

naar boven

Steeds meer mensen wisselen van beroep

Nu het sinds een aantal jaar weer beter gaat met de economie, wisselen steeds meer mensen van beroep. Zo waren er in 2016 bijna 750.000 werknemers die de overstap naar een ander beroep maakten. Bijna 100.000 meer dan in 2015. Ook onder werklozen is dit het geval. Meer werklozen slagen erin werk te vinden en ook de mogelijkheden voor werkzoekenden om in een ander beroep of andere sector te gaan werken, nemen toe.

Uit onderzoek van UWV blijkt dat van de personen die in 2014 de WW instroomden en daarna binnen een jaar werk vonden, de helft terugkeert in dienst in de sector waar men werkzaam is geweest. 30% kiest voor een andere sector. 19% gaat aan de slag als uitzendkracht en 3% gaat verder als zelfstandige. Terugkeer in de sector of het beroep waar men werkzaam is geweest, wordt voor een deel van de mensen met een WW-uitkering  steeds moeilijker. Vooral voor personen die in de financiële dienstverlening, het verzekeringswezen of bij de overheid hebben gewerkt zijn de mogelijkheden beperkt om weer in de oude sector in te stromen. Dit heeft te maken met de krimpende werkgelegenheid. Dat geldt ook voor werkzoekenden die een administratief beroep hebben uitgeoefend op een lager niveau. Om de kans op een baan te vergroten is het noodzakelijk dat men ook open staat voor andere sectoren en beroepen.

naar boven

Conjuncturele en structurele ontwikkelingen spelen een rol

Het stimuleren van mobiliteit op de arbeidsmarkt is niet alleen belangrijk in tijden van sterke economische groei. Het verdwijnen van bepaalde beroepen en het ontstaan van nieuwe beroepen maakt het noodzakelijk dat werknemers afstand nemen van hun oude beroep en op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Zo zullen datatypisten en receptionisten, en waarschijnlijk ook traditionele verkoopmedewerkers en administratief medewerkers op zoek moeten naar nieuwe mogelijkheden die zich op de arbeidsmarkt voordoen. Beroepen waar de kansen op werk aanzienlijker groter is zijn bijvoorbeeld medewerker klantenservice, logistiek medewerker of medewerker bediening horeca.

Ook het feit dat we met z’n allen langer doorwerken, maakt het noodzakelijk dat we meer gaan wisselen van sector en beroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de metselaar die op een bepaalde leeftijd fysiek niet meer in staat is om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Ook in de gezondheidszorg en het onderwijs vinden relatief weinig werknemers dat ze hun functie tot hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen uitoefenen.

naar boven

Meer informatie over arbeidsmobiliteit belangrijk

Arbeidsmobiliteit zal de komende jaren steeds belangrijker worden en daarmee ook de behoefte aan informatie om actuele en toekomstige transities op de markt in beeld te brengen. In de praktijk blijkt er nog relatief weinig informatie te zijn over baanwisselingen op de arbeidsmarkt. Vooral op het gebied van beroepsveranderingen ligt er de uitdaging om dit beter in beeld te brengen dan nu het geval is.

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio