Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Aanbod

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers

Aanbodzijde Friesland

De WW-uitkeringen zijn een belangrijk deel van het aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Met behulp van stand- en stroomcijfers brengt UWV iedere maand de dynamiek op de arbeidsmarkt in kaart.

Stand- en stroomcijfers WW-uitkeringen

De in- en uitstroomcijfers van WW-uitkeringen leest u links in de grafiek hieronder. De blauwe lijn is het standcijfer: het aantal WW-uitkeringen aan het eind van de maand. De bijbehorende schaal staat rechts in de grafiek. Veranderingen in de stand zijn het resultaat van in- en uitstroom. Hierbij geldt dat verlies of het vinden van een baan niet de enige reden is voor in- of uitstroom uit de WW.

Grafiek stand en stroom WW-uitkeringen

naar boven

WW-uitkeringen naar leeftijd

In de grafiek ziet u een onderverdeling van het aantal WW-uitkeringen naar 3 leeftijdscategorieen.

Grafiek WW-uitkeringen naar leeftijd

naar boven

WW-uitkeringen naar opleidingsniveau

In de grafiek ziet u een onderverdeling van het aantal WW-uitkeringen naar 5 opleidingsniveaus. 'Geen startkwalificatie' houdt in dat basisonderwijs, vmbo of mbo-1 de hoogst afgeronde opleiding is.

Grafiek WW-uitkeringen naar opleiding

naar boven

WW-uitkeringen naar beroepsniveau

In de grafiek ziet u een onderverdeling van het aantal WW-uitkeringen naar 4 beroepsniveaus.

Grafiek WW-uitkeringen naar beroep

naar boven

WW-uitkeringen naar verstreken duur WW-recht

In de grafiek ziet u een onderverdeling van het aantal WW-uitkeringen naar 4 perioden. Deze perioden staan voor de de verstreken duur van de lopende WW-uitkeringen.

Grafiek WW-uitkeringen naar duur niet-werkend

naar boven

Arbeidsmarktregio