Participatiewet

 

Werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet

Onder de Participatiewet vallen mensen die moeilijker aan het werk komen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een bijstandsuitkering, een WSW-indicatie of beide.

Banenafspraak

Als u iemand aanneemt die valt onder de Participatiewet, dan telt dit mee voor de banenafspraak. Kijk voor meer informatie over de Participatiewet op www.rijksoverheid.nl.

naar boven

Financiële voordelen

U kunt mogelijk gebruikmaken van een aantal regelingen. De gemeente voert deze regelingen uit. Ga daarom voor meer informatie over de volgende regelingen naar uw gemeente.

 • Werken met behoud van uitkering

 • Jobcoaching

 • Werkvoorzieningen

 • Loonkostensubsidie

 • Mobiliteitsbonus

 • Stimuleringspremie

 • No-riskpolis

naar boven

Selectie

Besteed bij het selecteren van iemand die valt onder de Participatiewet extra aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Welke aanpassingen zijn er nodig aan de werkplek?

 • Welke ondersteuning kunt u bieden?

Kijk voor meer tips over het selecteren van iemand die moeilijker aan het werk komt bij Werkzoekenden met een Wajong-uitkering onder het kopje 'Selectie van een Wajonger'.

naar boven

Werving

Plaats uw vacature op werk.nl en geef aan dat u een vacature heeft voor iemand die valt onder de banenafspraak. Dit doet u zo:

 • U moet 7 stappen doorlopen om uw vacature te plaatsen. Bij stap 2 krijgt u bij het kopje 'Voorkeursbeleid en doelgroepenbeleid' de vraag: 'Voert u een voorkeursbeleid of steunt u het doelgroepenbeleid van de overheid?' Vink hier 'Ja' aan.

 • Vink bij het kopje 'Doelgroepenbeleid' de doelgroep 'Banenafspraak' aan.

 • Doorloop daarna de rest van de stappen om uw vacature te plaatsen.

U kunt ook zoeken naar werkzoekenden die onder de banenafspraak vallen in de cv-database. Log in op werk.nl, ga naar het tabblad cv zoeken en gebruik de filters voor de doelgroep die u zoekt.

Of meld uw vacature bij uw werkgeversservicepunt en geef aan dat u iemand zoekt die onder de Participatiewet valt. Of bel met UWV via 088-898 9295 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

naar boven