Werkvergunning: wanneer nodig?

 

Werkvergunning: wanneer nodig?

Als u iemand van buiten de EER in dienst wilt nemen, is vaak een werkvergunning nodig. Er bestaan 2 soorten werkvergunningen, de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De voorwaarden waaraan UWV toetst of de vreemdeling in Nederland mag werken zijn voor TWV en GVVA hetzelfde. De duur van het werk bepaalt of u een TWV of GVVA moet aanvragen.

Wanneer is een werkvergunning nodig?

U vraagt een werkvergunning aan in de volgende situaties:

 • U neemt iemand in dienst uit een ander land dan Zwitserland of de landen van de EER.

 • Uw werknemer gaat ander werk doen dan waarvoor de werkvergunning was.

 • U wilt een werknemer aannemen die al een werkvergunning heeft via een andere werkgever.

 • De werkvergunning voor uw werknemer is binnenkort niet meer geldig en u wilt de werknemer in dienst houden.

Gevolgen van de Brexit voor werkvergunningen

Het Verenigd Koninkrijk zal op de datum van de Brexit de Europese Unie verlaten. Voor meer informatie over de gevolgen voor Britten die in Nederland werken of willen gaan werken, ga naar rijksoverheid.nl of naar uwv.nl.

Wettelijke regels en beleidsregels

2 soorten werkvergunningen

Er bestaan 2 soorten werkvergunningen, de tewerkstellingsvergunning (TWV) en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). De voorwaarden waaraan UWV toetst voor het werken met een TWV of GVVA zijn hetzelfde. Hoelang de werknemer komt werken bepaalt of u een TWV of GVVA moet aanvragen. Uw werknemer kan een GVVA ook zelf aanvragen, een TWV moet u voor hem aanvragen.

Als u een werknemer laat werken zonder een werkvergunning, is dat illegale arbeid. Ga voor informatie over illegale arbeid naar de website inspectieszw.nl.

naar boven

Werkvergunning: voor wie?

U vraagt een tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan voor iedereen die voor u werkt, dus voor:

 • werknemers

 • stagiairs

 • vrijwilligers

 • freelancers

 • ambtenaren

 • zelfstandigen

Voor bepaalde beroepen hoeft u geen werkvergunning aan te vragen. Lees meer hierover bij de uitzonderingen werkvergunning.

naar boven

Wanneer en hoelang is een werkvergunning geldig?

De werkvergunning is alléén geldig voor:

 • de werknemer voor wie u de vergunning krijgt

 • het werk waarvoor de vergunning geldt

 • de periode waarvoor de vergunning geldt

De werkvergunning geldt voor 1 jaar. Voor bepaalde soorten werk, bijvoorbeeld voor een artiest en leidinggevende, gelden uitzonderingen en kunt u voor uw werknemer een werkvergunning voor maximaal 3 jaar krijgen. 

naar boven

Intrekken werkvergunning

In de volgende situaties trekt UWV een afgegeven werkvergunning in:

 1. U heeft onjuiste informatie gegeven en deze informatie was belangrijk voor de beslissing op de aanvraag.

 2. De buitenlandse werknemer krijgt geen verblijfsvergunning.

 3. De werknemer werkt niet meer voor u. Dit moet u altijd doorgeven aan UWV.

 4. U bent in de afgelopen 5 jaar beboet voor overtreding van arbeidswetgeving zoals voor het illegaal laten werken van buitenlandse werknemers of het niet betalen van het wettelijk minimumloon.

naar boven

Vragen over de werkvergunning?

Heeft u nog vragen over uw werkvergunning? Bel met UWV op (088) 898 20 70. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur.

naar boven