Кандидатстване за работа в Нидерландия

    Print 

Кандидатстване за работа в Нидерландия

Намерили ли сте интересно вакантно работно място? Или фирма или организация, в която бихте желали да работите? Тогава е време да кандидатствате. Но как да подходите най-добре? Werk.nl Ви дава няколко съвета.

На какъв език ще напишете Вашето заявление за кандидатстване и Вашата автобиография (curriculum vitae)?

Напишете Вашата автобиография (cv) и Вашето заявление за кандидатстване на езика, който се изисква за вакантното работно място. Когато това не е посочено, то е очевидно, че трябва да пишете на езика, който е използван за вакантното работно място. В Нидерландия е обикновено на нидерландски език. Важно е да ги дадете на някой, който владее добре нидерландски език да ги прегледа. Защото ако в тях има (правописни) грешки, то Вашето заявление за кандидатстване вероятно ще попадне директно в коша за боклук.

Не Ви ли се удава да напишете автобиографията и писмото си на нидерландски език? В Нидерландия много хора говорят доста добре английски език. От много работодатели също ще бъде разбрано, ако напишете автобиографията и писмото си на английски език. Ако за вакантното работно място се изискват определени познания по език, то тогава можете да реагирате и на този език.

naar boven

Заявление за кандидатстване

Вашето заявление за кандидатстване е:

 • напечатано на компютър.

 • не по- дълго от страница с формат A4.

 • кратко и професионално.

Писмото Ви трябва да съдържа отговори на следните следните въпроси:

 • От къде разбрахте за вакантното работно място?

 • Защо бихте искали тази работа?

 • Кой сте Вие и какво Ви прави подходящ за тази позиция?

 • Какво можете да предложите на компанията или на организацията?

В края напишете, че бихте желали да бъдете поканени за разговор, за да разясните устно заявлението си за кандидатстване.

Няма нужда със заявлението да изпращате копия на дипломи, препоръки, свидетелства и приложения с оценки.

Повечето нидерландски фирми ще Ви информират в рамките на една седмица, че са получили писмото Ви. След крайната дата за вакантното работно място няколко кандидати ще бъдат поканени на разговор. Ако до две седмици нямате отговор, то тогава се свържете с работодателя, за да попитате дали е получено заявлението Ви за кандидатстване.

На werk.nl можете да видите доста примери на нидерландски заявления за кандидатстване voorbeelden bekijken van Nederlandse sollicitatiebrieven.

naar boven

Автобиография (Curriculum vitae )

Във Вашата автобиография (cv) Вие посочвате личните си данни, образованието си, професионалния си опит и умения, области в които сте добри. Вашата автобиография е:

 • напечатана на компютър. Автобиографии, които са написани на ръка изглеждат старомодно.

 • не е по- дълга от страница с формат A4.

 • кратка и професионална.

Посочете следните данни във Вашето cv:

Лични данни

В горната част на Вашето cv посочете личните си данни:

 • презиме и фамилия;

 • адрес; телефонен номер;

 • e-mail адреси;

 • дата на раждане.

Профил

Опишете с няколко изречения кой сте, какво умеете и какъв вид работа  бихте искали да вършите.

Професионален опит

Посочете всички ваши работи и стажове; поставете последната си работа най- отгоре, първата най- отдолу:

 • название на позицията;

 • име на фирмата и населено място;

 • кога сте работили там;

 • описание на позицията Ви.

Обучения

Посочете всички Ваши следвания, обучения, курсове и семинари; поставете последното обучение най- отгоре, първото най- отдолу:

 • название на обучението;

 • име на училището и или образователната институция;

 • населено място;

 • кога беше обучението Ви;

 • Вашата специализация и/или специалност от следването Ви;

 • придобита диплома или сертификат.

Допълнителни дейности

Допълнителните дейности са дейностите, които Вие извършвате наред с Вашата работа и с които Вие трупате допълнителен опит и познания. Тези допълнителни познания и опит важни ли са за работата? Ако имате такива посочете тези допълнителни дейности във Вашето cv. Примери:

 • Член сте на управителен съвет.

 • Извършвате доброволчески труд.

 • Треньор сте на спортен отбор.

Умения и компетенции

Има ли нещо друго, в което сте добри и което е важно за работата? Тогава го посочете в подточката „ Умения и компетенции”. Тук можете да имате пред вид:

 • езици, които говорите и/или пишете и на какво ниво;

 • компютърни програми (например Office, Photoshop);

 • машини, с които можете да работите (например електрокари, печатни машини).

Интереси и хобита

Можете и да не посочвате интересите и хобитата си, но работодателят Ви ще получи по- цялостна представа за Вас.

На werk.nl можете да видите доста примери за автобиографии на нидерландски език voorbeelden bekijken van Nederlandse cv’s.

Автобиография по стандарта Europass cv

Разумно е да съставите Вашата автобиография като cv по стандарта Europass. Автобиографията Europass бива разбрана добре във всяка европейска страна. В автобиографията Europass се отделя специално внимание на Вашите умения и компетенции. Чрез europass.cedefop.europa.eu можете да съставите автобиография Europass.

naar boven

Квалификация и приравняване на дипломата

Вие сте придобили диплома във Вашата страна, или в друга държава? В такъв случай е важно дипломата да се приравни. Така ще знаете, с кое нидерландско образование можете да сравнявате собственото си образование.

В Нидерландия има различни организации, към които можете да се обърнете за приравняването на дипломата Ви:

 • Център за приравняване на дипломи IcDW: www.idw.nl

 • Nuffic, Нидерландската организация за сътрудничество в международното висше образование: www.nuffic.nl

 • SBB, Фондацията за сътрудничество в професионалното образование и професионалния опит: www.s-bb.nl.

naar boven

Интервю за работа

По време на интервюто за работа работодателят най- често иска да знае 3 неща от Вас:

 1. Защо желаете да работите в нашата фирма?

 2. Защо искате тази работа?

 3. Защо сте идеалният кандидат за тази работа?

Постарайте се да знаете достатъчно за фирмата. Например можете да намерите тази информация чрез уебсайта на фирмата. По време на разговора бъдете мотивиран и покажете ентусиазъм и самочувствие. Вземете с Вас копия на автобиографията си, дипломи, препоръки и свидетелства и други документи, които считате за важни.Важно е да задавате въпроси по време на разговора. По този начин ще покажете, че сте добре подготвени. Ще покажете също и че сте инициативен и наистина имате интерес към фирмата, в която кандидатствате. Като задавате въпроси интервюто за работа ще се превърне повече в разговор между вас.

Повече информация за кандидатстването за работа можете да намерите в брошурата ‘ You will hear from us’.

naar boven

Форми на труд

Под каква форма ще работите в Нидерландия? Като самонаето лице или като наето? Важно е да се знае, че в Нидерландия има различни форми на труд и трудови договори. При всеки договор важат различни права и задължения, като например за пробния период и за срока за предизвестяване при напускане. Също и уличните артисти в Нидерландия имат задължения като например плащането на данък и подаването на молба за издаване на разрешително за изявите им. Arbeidsvormen (pdf, 60 kB).

naar boven