Jaką pomoc zapewnia UWV chętnym do pracy w Holandii

Jaką pomoc zapewnia UWV chętnym do pracy w Holandii

UWV to Jednostka Wykonawcza Ubezpieczeń Pracowniczych w Holandii. Z niniejszej broszury dowie się Pan(i), w jaki sposób UWV wspiera Pana (Panią) w szukaniu pracy w Holandii oraz jak należy zarejestrować się w Holandii jako osoba poszukująca pracy.A ponadto jakich formalności należy dopełnić, jeśli otrzymuje Pan(i) zagraniczne świadczenie lub chce Pan(i) wnioskować o przyznanie świadczenia w Holandii.

Szukanie ofert pracy na stronie werk.nl

Jeśli nie zamieszkali Państwo jeszcze w Holandii, mogą Państwo poszukać pracy korzystając ze strony www.werk.nl prowadzonej przez UWV. Można tu również sprawdzić inne serwisy z ofertami pracy i zalecane przez UWV sposoby szukania zatrudnienia w Holandii.

naar boven

Umieszczenie CV na stronie werk.nl

Jeżeli mieszkają już Państwo w Holandii i są zameldowani w tutejszym urzędzie gminy, mogą Państwo skorzystać z internetowych usług UWV. Na stronie werk.nl można się zalogować w celu uzyskania dostępu do osobistego katalogu, tzw. Werkmap. Za pośrednictwem swojego katalogu można:

 • umieścić swoje CV w serwisie werk.nl, w ten sposób rejestruje się Pan(i) także oficjalnie jako osoba poszukująca pracy w Holandii

 • szukać ofert pracy i bezpośrednio przesyłać zgłoszenia

 • uzyskać listę ofert pracy odpowiadających Państwa CV

Jak zalogować się do katalogu Werkmap?

Aby zalogować się do katalogu Werkmap, potrzebny jest cyfrowy klucz DigiD. W zakładce Jak uzyskać cyfrowy klucz DigiD? można znaleźć informacje o sposobie uzyskania takiego klucza. Jeśli już posiadają Państwo klucz DigiD, logowanie do katalogu Werkmap przebiega następująco:

 1. Proszę kliknąć czarny pasek w prawym górnym rogu strony, z napisem „Log in met DigiD” - „Logowanie z kluczem DigiD (do katalogu Werkmap)”.

 2. W polu „Gebruikersnaam” należy wpisać swoją nazwę użytkownika.

 3. W polu „Wachtwoord” należy wpisać swoje hasło.

 4. Następnie należy kliknąć przycisk „Inloggen”, aby się zalogować.

naar boven

Zamieść swoje CV na stronie internetowej EURES

Skorzystaj z tej możliwości, jeśli nadal mieszkasz w innym kraju, a chcesz rozpocząć pracę w Holandii. EURES (EURopean Employment Services) to europejska sieć usług związanych z pracą, współpracująca z UWV, biurami pośrednictwa pracy, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w całej Europie (UE, EOG i Szwajcaria). Działalność EURES jest koordynowana przez Komisję Europejską.

Za pośrednictwem strony internetowej EURES: www.eures.europa.eu można:

 • w dziale „Zaloguj się w Moim EURES” stworzyć swoje CV a następnie udostępnić je zarejestrowanym pracodawcom i doradcom EURES, pomagającym pracodawcom znaleźć odpowiednich kandydatów do pracy;

 • znaleźć informacje o życiu i pracy w Holandii;

 • wysyłać zgłoszenia w odpowiedzi na oferty pracy;

 • skontaktować się z doradcą EURES, który odpowie na pytania dotyczące życia i pracy w Holandii.

 • skontaktować się z innymi sieciami, aby uzyskać poradę i informację dla osób szukających pracy w Holandii: ec.europa.eu/contact-points/index.jsp.

Sieć EURES można też znaleźć na portalu Facebook i Twitter.Dla młodych użytkowników serwis EURES przygotował grę internetową, aby umożliwić im odkrywanie możliwości w Europie.

naar boven

Rejestracja jako osoba poszukująca pracy w Holandii

Oczekuje się, że samodzielnie będzie Pan(i) szukać pracy w Holandii. Chcąc oficjalnie zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w Holandii, wystarczy zamieścić swoje CV na werk.nl. Zwiększa to Pana (Pani) szansę na znalezienie pracy. Rejestracja ta nie jest obowiązkowa, chyba że oczekuje tego od Pana (Pani) instytucja wypłacająca świadczenia.

naar boven

Rejestracja w UWV, jeśli otrzymuje Pan(i) zasiłek dla bezrobotnychz zagranicy (PD U2)

Otrzymuje Pan(i) w tej chwili zasiłek dla bezrobotnych z zagranicy? I przebywa Pan(i)w Holandii, aby tutaj szukać pracy? W takiej sytuacji musi Pan(i) zarejestrować się w UWV jako osoba poszukująca pracy, aby UWV mogła powiadomić Pana (Pani) instytucję wypłacającą zasiłek, że szuka Pan(i) pracy w Holandii. Rejestracji należy dokonaćw siedzibie UWV. Wcześniej należy telefonicznie umówić się na spotkanie.

 • Numer telefonu UWV: +31 88 898 20 01. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

Podczas rozmowy z UWV należy mieć przy sobie:

 • swój BSN (numer ewidencyjno-fiskalny).

 • swój formularz PD U2. Wniosek o wydanie tego formularza można złożyćw instytucji wypłacającej Pana (Pani) zasiłek. UWV potrzebuje tego formularza, aby przekazać do Pana (Pani) instytucji wypłacającej zasiłek informację, że poszukuje Pan(i) pracy w Holandii. Jeśli nie otrzyma Pan(i) tego formularza od swojej instytucji wypłacającej zasiłek przed spotkaniem w UWV, może Pan(i) przesłać go pocztą w późniejszym terminie.

naar boven

Składanie wniosku o świadczenie z tytułu bezrobocia dla osób pracujących w przeszłości w Holandii

Pracował(a) Pan(i) w Holandii i stracił(a) Pan(i) pracę? Być może przysługuje Panu (Pani) holenderskie świadczenie z tytułu bezrobocia, który w Holandii nosi nazwę „WW-uitkering” (świadczenia WW). Na stronie uwv.nl dowie się Pan(i) kiedy przysługuje Panu (Pani) to świadczenie z tytułu bezrobocia (informacje tam zamieszczone są w języku niderlandzkim).

Na stronie werk.nl może Pan(i) złożyć wniosek o przyznanie werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) za pomocą elektronicznego formularza. W tym celu niezbędny jest elektroniczny podpis DigiD. Formularz jest w języku niderlandzkim.

naar boven

Potrzebuje Pan(i) pomocy przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia z tytułu bezrobocia?

Nie może Pan(i) złożyć wniosku o przyznanie DigiD? Lub nie rozumie Pan(i) formularza w języku niderlandzkim? Może Pan(i) umówić się na spotkanie z UWV w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia z tytułu bezrobocia. W tym celu należy skontaktować się z UWV telefonicznie:

 • Numer telefonu UWV: +31 88 898 20 01. Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

naar boven

Jak można uzyskać kod DigiD?

Kod DigiD to elektroniczny dowód tożsamości składający się z nazwiska/nazwy użytkowania i hasła, które sami Państwo wybiorą. Za pomocą tego kodu mogą się Państwo logować na stronach holenderskich organów państwowych, takich jak www.werk.nl.

Kod DigiD można uzyskać na stronie www.digid.nl. Potrzebny jest do tego numer ewidencyjno-podatkowy BSN (Burger Servicenummer). Jeżeli go Państwo jeszcze nie mają, prosimy zapoznać się z informacjami Jak można uzyskać BSN?

Jeżeli wystąpili Państwo o numer BSN, otrzymają wówczas Państwo pismo z prośbą o jego aktywowanie. Po dokonaniu aktywacji będą Państwo mogli zalogować się i zarejestrować w UWV jako poszukujący pracy.

naar boven

Jak można uzyskać BSN?

BSN (Burger Servicenummer) jest niepowtarzalnym osobistym numerem. Uzyskuje się go przy rejestracji w Gminnej Ewidencji Mieszkańców (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens - GBA) w swoim miejscu zamieszkania. Potrzebny jest do tego ważny dowód tożsamości.

Jeżeli nie mieszkają Państwo (jeszcze) oficjalnie w Holandii, można zarejestrować się w jednej z następujących gmin (pdf, 16kB).

naar boven