Ontslag op staande voet

  Print 

Ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voetontslaat uw werkgever u per direct, dus zonder opzegtermijn. Uw werkgever moet daarvoor wel een dringende reden hebben, zoals diefstal. U kunt zelf ook per direct opzeggen bijvoorbeeld als uw werkgever u bedreigt. 

Voorwaarden ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet zegt u of uw werkgever het dienstverband per direct, dus zonder opzegtermijn op. Er hoeft niet eerst toestemming te worden gevraagd aan UWV of de rechter. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden:

 • Er is een dringende reden voor ontslag.

 • Uw werkgever vertelt u tegelijk met het ontslag ook wat de dringende reden is.

 • Hij mag deze reden niet later aanpassen.

Ontslag op staande voet moet 'onverwijld' gegeven worden. Dit betekent dat uw werkgever het ontslag meteen meedeelt zodra hij de dringende reden vaststelt, niet een paar dagen later. Deze voorwaarden gelden ook als u zelf ontslag op staande voet neemt.

naar boven

Dringende reden ontslag op staande voet

Dringende redenen voor uw werkgever om u te ontslaan, zijn bijvoorbeeld:

 • diefstal

 • grove belediging

 • fraude

 • mishandeling

 • werkweigering

 • zonder overleg vakantie opnemen

De ene reden kan zwaarder wegen dan de andere. Daarbij spelen ook andere zaken mee voor de werkgever, zoals de cultuur van het bedrijf of hoe lang uw dienstverband duurt. Wilt u zelf ontslag op staande voet nemen, dan moet de reden daarvoor zo ernstig zijn dat het niet redelijk zou zijn om in dienst te blijven. Voorbeelden hiervan zijn dat uw werkgever u beledigt of bedreigt, of hij betaalt uw loon niet op tijd.

naar boven

Wat moet u doen bij ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet loopt u het risico dat u geen WW-uitkering krijgt omdat u 'verwijtbaar werkloos' bent. En dat bent u wanneer u door eigen schuld werkloos bent geworden. Wilt u zelf ontslag op staande voet nemen, dan is het daarom verstandig om op korte termijn juridisch advies te vragen. 

Ontslaat uw werkgever u op staande voet en bent u het daar niet mee eens, schrijf dan een brief aan uw werkgever. Hierin moet het volgende staan:

 • U bent het niet eens met het ontslag.

 • U geeft aan dat u gewoon beschikbaar bent voor werk.

 • U stelt dat hij uw loon moet doorbetalen.

Naar de kantonrechter

Besluit uw werkgever uw ontslag door te zetten, schakel dan binnen 2 maanden na uw ontslag de rechter in. Bent u daar te laat mee, dan kan er namelijk niets meer aan uw ontslag worden gedaan. U vraagt de rechter het volgende te doen:

 • Vaststellen dat er geen dringende reden was.

 • Het ontslag vernietigen.

Als de rechter oordeelt dat uw werkgever geen dringende reden had, dan geldt het 'ontslag op staande voet' niet. Uw dienstverband loopt dan 'met terugwerkende kracht' door, dat betekent 'vanaf het ontslag tot de uitspraak'. Uw werkgever moet u over deze periode ook loon betalen. Om te voorkomen dat u terugkomt en hij uw loon moet doorbetalen, kan uw werkgever het volgende doen: hij kan voor de zekerheid ontslag aanvragen (de wet noemt dit ontbinding van de arbeidsovereenkomst) bij de kantonrechter.

U kunt er ook voor kiezen om bij de kantonrechter geen bezwaar te maken tegen het ontslag, maar wel om een vergoeding te vragen. Dit kan omdat uw werkgever bij ontslag op staande voet geen rekening houdt met een opzegtermijn.

naar boven