Rechtsbijstand bij ontslag

  Print 

Rechtsbijstand bij ontslag

Als uw werkgever u wil ontslaan of u bent het niet eens met uw ontslag, dan kunt u juridisch advies aanvragen. Bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering of via een vakbond. Een juridisch adviseur kan u ook helpen bij een arbeidsconflict of bij het berekenen van een transitievergoeding.

Juridisch advies

Een juridisch adviseur kan u bijstaan als uw werkgever u wil ontslaan of als u advies wilt over de regels die gelden bij een dienstverband (arbeidsrecht). Hij kan u bijvoorbeeld helpen uw reactie op de ontslagaanvraag goed voor te bereiden of te bemiddelen bij een arbeidsconflict. Juridische hulp kan ook in andere situaties welkom zijn. Bijvoorbeeld als uw werkgever uw loon niet meer betaalt, omdat hij vindt dat u niet meewerkt aan uw re-integratie. U kunt juridisch advies vragen bij:

  • Uw rechtsbijstandverzekering (meestal is dit gratis)

  • Een vakbond waarvan u lid bent (meestal is dit gratis)

  • Een advocaat

  • Een andere juridisch adviseurĀ 

Informatie over rechtsbijstand

naar boven

U bent het niet eens met uw ontslag

Als UWV uw werkgever een ontslagvergunning voor u verleent, kunt u daartegen geen bezwaar indienen. U kunt wel binnen 2 maanden na het einde van uw dienstverband aan de kantonrechter vragen om het dienstverband ongedaan te maken. Een juridisch adviseur kan u vertellen of dat zin heeft. Dat geldt ook als de kantonrechter een ontslagaanvraag van uw werkgever heeft toegewezen. Hij kan u dan adviseren of het zin heeft om in hoger beroep te gaan. Een juridisch adviseur kan u ook helpen bij het schrijven van uw reactie (verweer) tegen een ontslagaanvraag. In sommige gevallen, zoals bij ontslag op staande voet, moet u uw werkgever zelfs laten weten dat u het niet eens bent met ontslag. Anders verliest u uw recht op een WW-uitkering.

naar boven

Conflict met uw werkgever

Heeft u een conflict met uw werkgever, dan is ontslag via de rechter niet de enige oplossing. Misschien kan mediation (bemiddeling) een oplossing bieden. Bekijk de website van het Nederlands Mediaton Instituut (NMI) voor informatie over mediation en mediators. Het onafhankelijke NMI bewaakt de kwaliteit van mediation. In het NMI-register zijn alleen gekwalificeerde mediators ingeschreven.

naar boven