Transitievergoeding

  Print 

Transitievergoeding krijgen

Als u wordt ontslagen, dan krijgt u een ontslagvergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat uw dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd. De hoogte van de transitievergoedinghangt af van uw salaris en de duur van uw dienstverband. In een aantal situaties krijgt u geen of niet de hele transitievergoeding.

Wat is de transitievergoeding?

Bij ontslag (of als uw werkgever uw tijdelijke contract niet verlengt), krijgt u een transitievergoeding (ontslagvergoeding). U kunt de transitievergoeding gebruiken voor een opleiding, om zo makkelijker een andere baan te vinden. Een voorwaarde voor de transitievergoeding is wel dat u minimaal 2 jaar in dienst was.

naar boven

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) hangt af van uw salaris en de duur van uw dienstverband. De vergoeding is maximaal € 79.000 bruto of 1 jaarsalaris, als dat hoger is. Bij het (bruto) maandsalaris horen:

 • vakantiegeld

 • eindejaarsuitkering

 • eventuele bonussen

 • ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen van de laatste 12 maanden

U kunt de transitievergoeding zelf berekenen op werknemer.mijnwerkenzekerheid.nl.

naar boven

Geen transitievergoeding

U krijgt geen transitievergoeding als u korter dan 2 jaar in dienst was. Er zijn daarnaast nog een aantal situaties waarin u geen of niet de complete transitievergoeding (ontslagvergoeding) krijgt:

 • U neemt zelf ontslag.

 • Het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden. U mag dan zelf bepalen welke afspraken u met uw werkgever maakt over een vergoeding.

 • U krijgt ontslag omdat u ernstig verwijtbaar handelt. U pleegt bijvoorbeeld diefstal of fraude.

 • U krijgt ontslag omdat u AOW krijgt of met pensioen gaat.

 • In de cao staat een vergelijkbare andere regeling.

Heeft u wel recht op een transitievergoeding, maar betaalt uw werkgever niet of niet alles? Dan kunt u daarvoor de rechter inschakelen. Om uw recht op de transitievergoeding te houden, moet u dit wel binnen 3 maanden na uw ontslag doen.

naar boven

Uw werkgever heeft minder dan 25 werknemers

Als u werkt bij een kleine werkgever met gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst, gelden 2 speciale regelingen tot 1 januari 2020:

 1. Uw werkgever hoeft niet de hogere transitievergoeding te betalen die geldt voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn en 10 jaar of langer in dienst.

 2. Daarnaast geldt de ‘tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding’ bij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen door een slechte financiële situatie. Deze regeling gaat ervan uit dat uw dienstverband begon op 1 mei 2013, de jaren ervoor worden niet meegenomen. Hierdoor krijgt u misschien niet de hele transitievergoeding.

naar boven