Ontslag via UWV

  Print 

Ontslag via UWV

Als uw werkgever u wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt hij toestemming aan UWV (een ontslagvergunning). UWV kijkt of is voldaan aan alle voorwaarden. Bijvoorbeeld of het afspiegelingsbeginsel juist is toegepast bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 • Redenen voor ontslag via UWV

  Voor uw ontslag moet een geldige reden zijn. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen of omdat een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, vraagt uw werkgever ontslag bij UWV aan. Bij bedrijfsecono...

  Meer info
 • Ontslagprocedure via UWV

  Als uw werkgever u wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt hij toestemming aan UWV (een ontslagvergunning). Uw werkgever moet daarbij de redenen ...

  Meer info
 • Opzeggen dienstverband

  Als u of uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, deelt u of uw werkgever mee op welke datum het dienstverband eindigt. Daarbij gelden een aantal regels. U moet zich bijvoorbeeld houden aan een opz...

  Meer info