Redenen voor ontslag

  Print 

Redenen voor ontslag via UWV

Voor uw ontslag moet een geldige reden zijn. Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen of omdat een werknemer langer dan 2 jaar ziek is, vraagt uw werkgever ontslag bij UWV aan. Bij bedrijfseconomische redenen is uw werkgever verplicht om werknemers te ontslaan volgens een vaste volgorde. Dit heet het afspiegelingsbeginsel.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Heeft de reden voor ontslag te maken met ontwikkelingen binnen het bedrijf, dan noemen we dat ontslag om bedrijfseconomische redenen. Uw werkgever vraagt ontslag om bedrijfseconomische redenen altijd aan bij UWV.

Redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld:

 • een slechte financiële situatie 

 • een blijvende vermindering van de hoeveelheid werk

 • reorganisatie van het bedrijf

 • technologische veranderingen

 • eindigen van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten

 • verhuizing van het bedrijf.

Collectief ontslag

Moet uw werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen 20 werknemers of meer ontslaan, dan heet dit collectief ontslag. In dat geval moet uw werkgever zich houden aan de Wet melding collectief ontslag (WMCO), op rijksoverheid.nl leest u over deze wet.

naar boven

Afspiegelingsbeginsel bij ontslag

Met het afspiegelingsbeginsel bepaalt uw werkgever de volgorde waarin hij werknemers mag ontslaan. Het afspiegelingsbeginsel is wettelijk verplicht en geldt bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Het betekent dat uw werkgever medewerkers met bijna dezelfde (uitwisselbare) functie in dezelfde vestiging indeelt in 5 leeftijdsgroepen. Meer over uitwisselbare functies leest u op wetten.overheid.nl in de Ontslagregeling (artikel 13). Werkgevers in de zorg bepalen de ontslagvolgorde trouwens meestal per gemeente.

Voordat hij het afspiegelingsbeginsel toepast, neemt uw werkgever eerst afscheid van tijdelijke en ingehuurde werknemers (zoals uitzendkrachten) en werknemers met een AOW-leeftijd. Zij moeten dan wel werken in de functies waarin uw werkgever werknemers wil ontslaan.

Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel

Uw werkgever deelt alle werknemers met bijna dezelfde (uitwisselbare) functie binnen een vestiging in vijf leeftijdsgroepen in:

 • Van 15 tot 25 jaar.

 • Van 25 tot 35 jaar.

 • Van 35 tot 45 jaar.

 • Van 45 tot 55 jaar.

 • Van 55 jaar en ouder.

Binnen deze leeftijdsgroepen ontslaat uw werkgever de werknemers met het kortste dienstverband als eerste, en zo verder. Daarnaast zorgt uw werkgever ervoor dat de verhouding tussen de leeftijdsgroepen voor en na ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft. Dat betekent dat de meeste ontslagen vallen in de leeftijdsgroep met het grootste aantal werknemers en de minste ontslagen in de groep met het kleinste aantal werknemers.

Voor het bepalen van de volgorde van ontslag heeft UWV voor u het volgende gemaakt:

Uitzonderingen op de afspiegelingsregeling

In de volgende gevallen geldt het afspiegelingsbeginsel niet, u leest hier meer over in de Ontslagregeling op wetten.overheid.nl:

Daarnaast zijn er een aantal situaties waarin uw werkgever het afspiegelingsbeginsel niet hoeft te gebruiken.

 • Een unieke functie vervalt. Een functie is uniek als slechts 1 werknemer deze functie heeft.

 • Een hele groep (vergelijkbare) functies vervalt.

 • Als het bedrijf of een vestiging van het bedrijf vervalt.

 • Het staat in de cao, dan gaat het om een alternatief afspiegelingsbeginsel.

Dit kunt u nalezen in de Ontslagregeling op wetten.overheid.nl, artikel 16.

naar boven

Ontslag na 2 jaar ziekte (langdurige arbeidsongeschiktheid)

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag uw werkgever u niet ontslaan. Als u 2 jaar (of langer) arbeidsongeschikt bent, vervalt dit opzegverbod en kan uw werkgever een ontslagvergunning bij UWV aanvragen. Om de ontslagaanvraag te krijgen, moet uw werkgever met goede redenen aannemelijk maken (duidelijk maken) dat het ontslag redelijk is:

 • Het is niet waarschijnlijk dat u binnen 26 weken weer aan het werk kunt.

 • Het werk kan niet binnen 26 weken zo worden aangepast dat u toch kunt werken.

 • Binnen de organisatie van uw werkgever is geen ander passend werk voor u.      

UWV kan hierover een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts om medisch of arbeidskundig advies vragen. U kunt met uw werkgever na 2 jaar ziekte een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) afsluiten. Meer informatie over de vaststellingsovereenkomst vindt u in Ontslag met wederzijds goedvinden.

naar boven