Handleiding: Bijstandsuitkering of IOAW aanvragen

  Print 

Handleiding: Bijstandsuitkering of IOAW aanvragen

U vraagt een bijstandsuitkering of IOAW aan bij uw gemeente. Meestal kunt u online de aanvraag doen via werk.nl.

Bijstandsuitkering of IOAW aanvragen op werk.nl

Op de pagina bijstandsuitkering of IOAW aanvragen vraagt u via een digitaal formulier een bijstandsuitkering of IOAW aan. Doorloop alle stappen op deze pagina.

Verzamel voor het invullen van uw aanvraag de volgende gegevens:

 1. Uw burgerservicenummer (BSN)

 2. Uw DigiD. Deze kunt u aanvragen op DigiD.nl.

 3. Gegevens over:

  • uw huidige inkomensgegevens (arbeid uit loondienst, belastingteruggave, alimentatie)

  • uw lopende uitkeringen (met de hoogte van het toegekende bedrag)

  • uw woonsituatie (hoogte huur/hypotheek)

  • laatste werkgever of uitzendbureau waarvoor u werkt of werkte en de begindatum en einddatum van dit dienstverband

  • uw medebewoners (met BSN nummer en geboortedatum)

  • de inkomensgegevens van uw eventuele partner

  • bewijs van inschrijving bij UWV van uw eventuele partner

  • de gegevens over uw vermogen;

   Bij aanvraag bijstandsuitkering: de waarde van uw bezittingen en waardepapieren, de hoogte van uw schulden en uw bankrekeningen.

   Bij aanvraag IOAW-uitkering: de gegevens van uw bankrekeningen.

Vervolg aanvraag IOAW- of bijstandsuitkering

Aan het einde van uw aanvraag staat wat er na het opsturen van uw aanvraag van u wordt verwacht. Dit is afhankelijk van de afspraken met uw gemeente.

Nadat u het digitale formulier helemaal heeft verstuurd, krijgt u van UWV een e-mail met een bevestiging dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. In de e-mail staat een lijst met bewijsstukken die u moet meenemen als u wordt uitgenodigd voor een gesprek, bijvoorbeeld een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, geen rijbewijs).