Contract en loon

Contract en loon

Als u ergens gaat werken, kunt u te maken krijgen met verschillende soorten contracten zoals een tijdelijk contract, een flexibel contract of een vast contract. Als u een arbeidsovereenkomst afsluit, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Bijvoorbeeld welke regels er gelden voor het verlengen van uw tijdelijk contract, uw werktijden, loon en vakantiegeld.  

Contract

U kunt op verschillende manieren voor iemand werken: u bent in dienst bij een werkgever, u werkt als uitzendkracht of u wordt als zelfstandige ingehuurd. Als u bij een werkgever in dienst treedt, staa...

Meer info

Tijdelijk of vast contract krijgen

Bij een tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd) spreekt u met uw werkgever af hoelang u voor hem gaat werken. Bij een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) is er geen einddatum afgesp...

Meer info

Flexibele contracten

Bij flexibele contracten ligt het niet vast hoeveel uur u werkt. De flexibele contracten die het meest voorkomen zijn nul-urencontracten en min-maxcontracten. De wet beschermt werknemers met flexibele...

Meer info

Proeftijd

Tijdens de proeftijd mogen u en uw werkgever op elk moment de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij geldt geen opzegtermijn. Een proeftijd duurt maximaal 2 maanden.

Meer info

Loon

Als u voor een werkgever werkt, krijgt u daarvoor loon. Uw werkgever moet daarbij rekening houden met een aantal wettelijke regels. Hij moet bijvoorbeeld minimaal het minimumloon betalen en hij moet z...

Meer info

Werktijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoelang u mag werken en wanneer u recht heeft op pauze en rusttijd. Uw werkgever en u moeten zich hieraan houden. Voor bepaalde beroepen, zoals verpleegkundigen en beroeps...

Meer info

Vakantie en verlof nemen

Als werknemer heeft u ieder jaar recht op vakantie-uren en vakantiegeld. Daarnaast kunt u verlof opnemen dat in de wet is geregeld, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. Voor el...

Meer info

Discriminatie op de werkvloer

Uw werkgever mag u niet discrimineren omdat u bijvoorbeeld een bepaalde nationaliteit of een ander geloof heeft. Een werkgever moet zijn medewerkers gelijk behandelen en hij moet er ook voor zorgen da...

Meer info

Einde contract

Uw contract, of arbeidsovereenkomst, kan op verschillende manieren eindigen. Uw tijdelijke contract loopt bijvoorbeeld af of uw werkgever wil u ontslaan. Afhankelijk van de manier waarop uw contract e...

Meer info

Pensioen

Iedereen in Nederland krijgt een AOW-uitkering als hij de AOW-leeftijd krijgt. Daarnaast kunt u via uw werkgever sparen voor uw pensioen. Als u bij een andere werkgever in dienst komt, kunt u uw opgeb...

Meer info