Discriminatie op de werkvloer

  Print 

Discriminatie op de werkvloer

Uw werkgever mag u niet discrimineren omdat u bijvoorbeeld een bepaalde nationaliteit of een ander geloof heeft. Een werkgever moet zijn medewerkers gelijk behandelen en hij moet er ook voor zorgen dat uw collega’s en uw leidinggevende u niet discrimineren. Soms mag een werkgever wel onderscheid maken, hiervoor gelden wettelijke regels.

Wat is discriminatie

Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van kenmerken als leeftijd, nationaliteit of geloof. Dat is discriminatie. Dat geldt ook als u een tijdelijk contract heeft. Uw werkgever mag u dan niet anders behandelen dan collega’s met een vast contract. Uw werkgever moet er daarnaast voor zorgen dat uw collega’s en uw leidinggevende u ook niet discrimineren. Doen zij dit wel, dan moet uw werkgever daar maatregelen tegen nemen.  

Meer informatie over discriminatie:

naar boven

Direct onderscheid op het werk

Direct onderscheid betekent dat het meteen duidelijk is dat het gaat om discriminatie op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht of geloof. Als u wordt ontslagen omdat u zwanger bent, maakt uw werkgever dus direct onderscheid en dat is verboden voor de wet. Een werkgever mag alleen direct onderscheid maken als daarvoor een goede reden is (‘objectieve rechtvaardigingsgrond') of als dat in de wet staat.

Voorbeeld goede reden voor direct onderscheid

U bent vakantiewerker en uw werkgever heeft u bij uw contract geen pensioenregeling aangeboden. Daar heeft hij een goede reden voor. Het regelen van het pensioen is duur en administratief lastig, terwijl u als vakantiekracht in korte tijd bijna geen pensioen opbouwt.

Voorbeeld in de wet voor direct onderscheid

De overheid moedigt werkgevers aan om werknemers met een beperking aan te nemen omdat het voor hen moeilijker is om aan het werk te komen. De overheid heeft hiervoor met werkgevers afspraken gemaakt in de Banenafspraak, op uwv.nl leest u meer hierover.

naar boven

Indirect onderscheid op het werk

Bij indirect onderscheid is discriminatie minder duidelijk. Het lijkt alsof uw werkgever niemand uitsluit met een eis of voordeel, maar hij discrimineert indirect. Vraagt een werkgever bijvoorbeeld van een schilder dat hij goed Nederlands spreekt, dan kan dat indirecte discriminatie van buitenlandse werknemers zijn. Het is namelijk de vraag of het voor een schilder belangrijk is om goed Nederlands te spreken. Een werkgever mag alleen indirect onderscheid maken als daar een goede reden voor is (‘objectieve rechtvaardigingsgrond’).

Voorbeeld goede reden voor indirect onderscheid

In een vacature voor een docent Nederlands vraagt een werkgever kandidaten die goed Nederlands spreken. Voor een docent Nederlands is dit belangrijk, daarom mag een werkgever dit vragen in de vacature.

naar boven

Klachten discriminatie op het werk

Als u denkt dat u gediscrimineerd wordt op uw werk, dan kunt u de volgende dingen doen:

naar boven