Einde contract

  Print 

Einde contract

Uw contract, of arbeidsovereenkomst, kan op verschillende manieren eindigen. Uw tijdelijke contract loopt bijvoorbeeld af of uw werkgever wil u ontslaan. Afhankelijk van de manier waarop uw contract eindigt, gelden verschillende wettelijke regels. Ook kunt u na het einde van uw contract te maken krijgen met een concurrentiebeding.

Einde contract in proeftijd

U en uw werkgever kunnen in de proeftijd de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen. Tijdens de proeftijd geldt namelijk geen opzegtermijn. Lees meer informatie over de regels die in de proeftijd gelden.

naar boven

Tijdelijk contract eindigt

Een tijdelijk contract eindigt op de datum die u en uw werkgever hebben afgesproken. Volgens de wet geldt daarbij vaak een aanzegplicht. Dit betekent dat uw werkgever uiterlijk een maand voor de afloop van uw contract schriftelijk moet laten weten of hij uw contract verlengt of niet.

naar boven

Einde contract met wederzijds goedvinden

Als u en uw werkgever het eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, gaat u met wederzijds goedvinden uit elkaar. De afspraken die u hierover maakt, leggen u en uw werkgever vast in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). U heeft 2 weken de tijd om daarop terug te komen. Dat moet u wel schriftelijk doen.

naar boven

Opzeggen met instemming

Als uw werkgever het contract opzegt, kunt u schriftelijk verklaren dat u het met de opzegging eens bent. U heeft 2 weken de tijd om daarop terug te komen. U moet dat wel schriftelijk doen. Deze manier van opzeggen lijkt op ontslag met wederzijds goedvinden, maar een verschil is dat uw werkgever bij opzegging met uw instemming een transitievergoeding moet betalen.

naar boven

U zegt het contract op

Als u de arbeidsovereenkomst wil opzeggen, dan moet u zich houden aan de opzegtermijn. U mag mondeling of schriftelijk opzeggen. Als u wilt voorkomen dat het achteraf niet duidelijk is dat u heeft opgezegd, dan is het verstandig om schriftelijk op te zeggen.

naar boven

Uw werkgever wil u ontslaan

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw werkgever u wil ontslaan. Bijvoorbeeld een arbeidsconflict of het gaat financieel niet goed met het bedrijf van uw werkgever. Afhankelijk van de reden voor ontslag volgt uw werkgever een ontslagprocedure via UWV of via de kantonrechter. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diefstal of bedreiging, kan uw werkgever u onmiddellijk ontslaan. Dat noemen we ontslag op staande voet

naar boven

Bij uw overlijden

Uw contract eindigt automatisch als u overlijdt. Bij uw overlijden kunnen uw nabestaanden volgens de wet nog een overlijdensuitkering van een maandloon bij uw werkgever eisen. Als uw werkgever overlijdt, loopt het contract trouwens wel door.

naar boven

Concurrentiebeding

Als u weggaat bij uw werkgever, kan hij het vervelend vinden dat u uw kennis meeneemt naar een ander bedrijf. Uw werkgever kan daarom een concurrentiebeding met u afspreken, dat gebeurt altijd schriftelijk. Een concurrentiebeding is een afspraak dat u geen werk doet dat volgens uw werkgever nadelig is voor zijn bedrijf. U mag bijvoorbeeld (een bepaalde periode) niet bij een concurrent van uw werkgever gaan werken.

Meestal spreken u en werkgever een concurrentiebeding af bij het begin van de arbeidsovereenkomst, maar deze afspraak kan hij ook later met u maken. Bij een tijdelijk contract kan uw werkgever alleen een concurrentiebeding afspreken als dat in het belang van het bedrijf echt niet anders kan. Hij moet dit belang dan schriftelijk uitleggen in het contract. Maakt uw concurrentiebeding het onmogelijk om weer ander werk te accepteren? Kijk dan op de website van de Rechtspraak wat u kunt doen.

naar boven