Flexibele contracten

  Print 

Flexibele contracten

Bij flexibele contracten ligt het niet vast hoeveel uur u werkt. De flexibele contracten die het meest voorkomen zijn nul-urencontracten en min-maxcontracten. De wet beschermt werknemers met flexibele contracten door een aantal algemene regels waar uw werkgever zich aan moet houden.

Flexibele contracten: algemene regels

Een flexibel contract kan een vast of tijdelijk contract zijn. Nul-urencontracten en min-maxcontracten zijn de flexibele contracten die het meest voorkomen. U krijgt in de wet bescherming door een aantal vaste regels voor flexibele contracten:

  • Bij een contract tot 15 uur per week zonder vaste werktijden ontvangt u minimaal 3 uur loon per oproep.

  • Als u ziek bent, betaalt uw werkgever het loon door over de tijden die u zou werken.

  • U kunt bij uw werkgever een arbeidsovereenkomst eisen als u 3 maanden achter elkaar iedere week werkt of minimaal 20 uur per maand voor de werkgever werkt. Er is dan een ‘rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst’. Om uw geen contract te hoeven geven moet uw werkgever bewijzen dat er geen arbeidsovereenkomst is, maar dat het bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk gaat. Bijvoorbeeld als u 3 maanden achter elkaar elke maandag in een buurthuis werkt.

  • U kunt van uw werkgever eisen dat hij het aantal uren in uw contract verhoogt als u 3 maanden of langer meer uren werkt dan afgesproken. Er is dan een ‘rechtsvermoeden van de omvang van de arbeid’. U heeft bijvoorbeeld in de afgelopen 3 maanden 20 uur per week gewerkt in plaats van de afgesproken 10 uur.

  • Voor de eerste 6 maanden kan uw werkgever met u afspreken dat hij geen loon betaalt als er geen werk is. Daarna moet uw werkgever loon betalen tenzij dat anders in de cao is afgesproken.

naar boven

Nul-urencontract

Een nul-urencontract heeft, naast de algemene regels voor flexibele contracten, de volgende kenmerken:

  • U spreekt met uw werkgever af dat u komt werken als hij u oproept.

  • In het contract staat geen afspraak over het aantal te werken uren.

Voor het verlengen van nul-urencontracten gelden verder dezelfde regels als voor tijdelijke contracten. Meer over de kenmerken voor een nul-urencontract leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven

Min-maxcontract

Een min-maxcontract heeft, naast de algemene regels voor flexibele contracten, de volgende kenmerken:

  • U spreekt met uw werkgever af dat u een minimaal aantal uren per week, maand of jaar werkt. Dit zijn de garantie-uren. Daarnaast spreekt u met elkaar af hoeveel uur de werkgever u maximaal oproept.

  • U ontvangt altijd minimaal het loon voor de garantie-uren, ook als u niet werkt.

  • In het contract staat wat de garantie-uren zijn.

Meer over de kenmerken voor een min-maxcontract leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven