Loon

  Print 

Loon

Als u voor een werkgever werkt, krijgt u daarvoor loon. Uw werkgever moet daarbij rekening houden met een aantal wettelijke regels. Hij moet bijvoorbeeld minimaal het minimumloon betalen en hij moet zorgen voor een loonstrook. Ook moet uw werkgever als u ziek bent nog 2 jaar uw loon blijven betalen tenzij uw contract eerder afloopt.

Loon

Als u voor een werkgever werkt, ontvangt u daarvoor loon. Dat geldt ook als u vakantiewerker of flexwerker bent. Volgens de wet moet uw werkgever bij het betalen van loon rekening houden met het volgende:

 • U ontvangt nooit minder dan het minimumloon. Op uwv.nl leest u meer hierover.

 • U verdient niet meer of minder omdat u man of vrouw bent.

 • Het loon dat u met uw werkgever afspreekt, staat in de arbeidsovereenkomst. Als er een cao geldt, staat dit ook in de arbeidsovereenkomst.

 • Het loon bestaat meestal uit geld. Fooien vallen daar niet onder. Daarnaast geldt als loon:

  • Loon in natura zoals maaltijden, een mobiele telefoon of een abonnement op een krant. Op belastingdienst.nl leest u meer over loon in natura.

  • Diensten of regelingen die uw werkgever aanbiedt of betaalt zoals kinderopvang en een opleiding.

  • Het gebruik van een (dienst)woning.

  • Aandelen of optierechten van het bedrijf waar u werkt. Optierechten zijn de rechten om aandelen van het bedrijf in de toekomst voor een bepaald bedrag te kopen of verkopen.

Meer over loon leest u op belastingdienst.nl.

naar boven

Loonstrook

Uw werkgever moet ervoor zorgen dat u een loonstrook krijgt bij elke loonbetaling. Dat mag digitaal als u dat goed vindt. Op de loonstrook staat onder andere:

 • Het brutoloon en hoe dit is opgebouwd (bijvoorbeeld een basisloon en prestatietoeslag).

 • Het aantal uren dat u werkt.

 • De periode waarover het loon geldt.

 • Uw naam en de naam van de werkgever.

 • Premies die worden ingehouden voor werknemersverzekeringen.

Meer over de gegevens op een loonstrook leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven

Minimumloon

U mag nooit minder verdienen dan het minimumloon. Hiervoor gelden wettelijke regels die verbonden zijn aan uw leeftijd:

 • Als u tussen de 15 en 23 jaar bent, ontvangt u minimaal het minimumjeugdloon. Op uwv.nl leest u meer hierover.

 • Als u tussen de 23 jaar en de AOW-leeftijd bent, ontvangt u minimaal het minimumloon en daarnaast vakantiegeld.

naar boven

Te laat of geen loon

Uw werkgever moet uw loon betalen na de periode waarin het loon verdiend is. Een weekloon ontvangt u dus na een week en een maandloon na een maand. Hij mag alleen later betalen als dit schriftelijk is afgesproken. Hiervoor gelden wel grenzen: een weekloon moet u binnen een maand ontvangen en een maandloon binnen een kwartaal.

Loon te laat

U kunt bij de rechter een vergoeding eisen tot maximaal 50% van het loon als uw werkgever het loon later betaalt dan de afgesproken periode:

 • Voor de 4e tot en met de 8e werkdag na de dag te laat per dag 5% van het loon dat uw werkgever had moeten betalen.

 • Voor elke werkdag daarna 1% van het loon dat uw werkgever had moeten betalen (tot het maximum van 50%).

De rechter beoordeelt of het de schuld van uw werkgever was dat het loon niet op tijd werd betaald en of u recht heeft op de vergoeding. Op de Rechtspraak leest u hoe u een procedure kunt starten.

Geen loon betaald

Krijgt u geen loon van uw werkgever, dan kunt u een loonvordering doen. Dat betekent dat u een brief schrijft aan uw werkgever waarin u eist dat hij alsnog het loon betaalt. Doet uw werkgever dat niet, dan kunt u via de rechter eisen dat uw werkgever het loon betaalt. 

Gaat uw werkgever failliet, dan kunt u bij UWV een uitkering aanvragen, de zogenaamde faillissementsuitkering. Op uwv.nl leest u meer hierover. UWV betaalt u dan het loon dat u nog te goed heeft (tot maximaal 13 weken terug).

naar boven

Loon bij ziekte

Als u ziek bent, moet uw werkgever nog 2 jaar uw loon blijven betalen, tenzij uw contract eerder afloopt. Op uwv.nl leest u meer hierover. Belangrijk bij ziekte zijn verder de hoogte van uw loon en eventuele wachtdagen.

Hoogte van uw loon bij ziekte

Als u ziek bent, moet uw werkgever u minstens 70% van uw laatste loon doorbetalen. Maar uw loon mag in het eerste jaar van uw ziekte nooit lager zijn dan het wettelijk minimumloon. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan dat u recht heeft op meer loon tijdens uw ziekte.

Wachtdagen

De eerste 2 dagen dat u ziek bent, hoeft uw werkgever geen loon te betalen, als dat in de cao of arbeidsovereenkomst staat. Dit zijn zogenaamde wachtdagen. Wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek, dan gelden de wachtdagen niet.

Op uwv.nl vindt u de regels voor ‘ loondoorbetaling bij ziekte’ en regels die gelden als u de AOW-leeftijd heeft. 

naar boven