Tijdelijk en vast contract

  Print 

Tijdelijk of vast contract krijgen

Bij een tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd) spreekt u met uw werkgever af hoelang u voor hem gaat werken. Bij een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) is er geen einddatum afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Bij de verlenging van een tijdelijk contract gelden een aantal wettelijke regels.

Tijdelijk contract

Bij een tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd) spreken u en uw werkgever de periode af dat u voor hem gaat werken. Bijvoorbeeld voor een half jaar of zolang een bepaald project duurt. Daarna eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch. Heeft u een tijdelijk contract, dan gelden in het algemeen voor u dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor collega’s met een vast contract.

Aanzegplicht

Uw werkgever heeft een aanzegplicht als u een tijdelijk contract heeft van minimaal 6 maanden en met een afgesproken einddatum. Dit betekent dat uw werkgever uiterlijk een maand voordat uw contract eindigt, schriftelijk aan u moet laten weten of hij het contract verlengt of niet. Als uw werkgever het contract verlengt, moet hij ook aangeven onder welke voorwaarden. Laat uw werkgever u niet of niet op tijd weten of hij het contract wil verlengen, dan is hij u een vergoeding schuldig van maximaal een maandsalaris.

Tijdelijk contract opzeggen

U kunt een tijdelijk contract niet zonder meer voor de einddatum opzeggen. Uw werkgever mag dit ook niet doen. Opzeggen mag alleen tijdens de proeftijd en daarna als u daarover in het contract afspraken hebt gemaakt met uw werkgever (dit heet ook wel tussentijds opzeggen).

Heeft u zulke afspraken gemaakt en wilt u tussentijds opzeggen, dan moet u zich in ieder geval houden aan de opzegtermijn. U kunt het contract mondeling of schriftelijk opzeggen. Het best kunt u opzeggen door een aangetekende brief te sturen naar uw werkgever. U kunt dan namelijk altijd bewijzen dat u heeft opgezegd en dat uw werkgever uw opzegging heeft ontvangen.

Uw werkgever moet  toestemming vragen aan UWV of aan de kantonrechter als hij tussentijds wil opzeggen. Bij wie hij moet zijn, is afhankelijk van de reden van de opzegging. Uw werkgever moet zich daarbij ook altijd houden aan de opzegtermijn.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u en uw werkgever het eens worden over het eindigen van het contract. U gaat dan met wederzijds goedvinden uit elkaar.

naar boven

Tijdelijk contract verlengen

Bij verlenging van een tijdelijk contract gelden de volgende wettelijke regels:

  1. Uw werkgever mag een tijdelijk contract maximaal 2 keer verlengen binnen 2 jaar.

  2. Heeft u één tijdelijk contract van 2 jaar of langer, dan mag uw werkgever dit eenmalig verlengen met een contract van 3 maanden.

  3. Werkt u tijdens het 2e of volgende contract langer dan 2 jaar voor uw werkgever? Dan krijgt u automatisch een vast contract. Tenzij de periode tussen de voorgaande contracten langer dan 6 maanden is.

  4. U heeft recht op een vast contract na 3 tijdelijke contracten die telkens direct (of binnen 6 maanden) na elkaar zijn afgesloten.

  5. Doet uw werkgever na de einddatum van een contract niets en blijft u bij hem werken? Dan wordt het contract stilzwijgend met dezelfde voorwaarden verlengd (tot maximaal 1 jaar), zolang u nog geen recht had op een vast contract.

Tijdelijke contracten: afwijkende afspraken

In de arbeidsovereenkomst kunnen andere afspraken staan over het moment waarop uw tijdelijk contract een vast contract wordt. Deze afspraken moeten altijd in uw voordeel zijn. Bijvoorbeeld dat u al na 1 jaar in vaste dienst komt. In een cao kan wel bepaald zijn dat u pas later dan na 3 contracten in vaste dienst komt (dus in uw nadeel). Dit mag uw werkgever niet in een individuele arbeidsovereenkomst afspreken.

Voor werk dat vanwege het klimaat of de natuur maar 9 maanden per jaar gedaan wordt (seizoenswerk), kan een andere afspraak gelden. De maximale periode tussen tijdelijke contracten kan volgens deze afspraak 3 maanden zijn in plaats van 6 maanden. Dit moet dan wel in uw cao geregeld zijn.  

naar boven

Vast contract

In een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) staat geen einddatum van de arbeidsovereenkomst. Het contract loopt pas af wanneer u ontslag neemt, of wanneer uw werkgever het contract opzegt. Uw werkgever kan een vast contract niet zomaar opzeggen. Uw werkgever moet zich daarvoor houden aan de opzegtermijn en andere regels die gelden bij een ontslagprocedure.

naar boven

Voorbeelden tijdelijk en vast contract

naar boven