Werktijden

  Print 

Werktijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoelang u mag werken en wanneer u recht heeft op pauze en rusttijd. Uw werkgever en u moeten zich hieraan houden. Voor bepaalde beroepen, zoals verpleegkundigen en beroepssporters, gelden aparte regels. Ook voor jongeren tot 18 jaar gelden andere regels voor werk- en rusttijden.

Werktijden

Voor de veiligheid op uw werkplek en om uw gezondheid te beschermen, gelden wettelijke regels voor werktijden. Binnen deze regels spreekt u met uw werkgever af wat de werktijden zijn. Daarbij moeten u en uw werkgever volgens de wet uitgaan van een werkweek van zondag 0.00 uur tot zaterdag 24.00 uur. In de Arbeidstijdenwet staat hoelang en hoeveel u (als u 18 jaar of ouder bent) mag werken, dat is:

 • maximaal 12 uur per dienst

 • maximaal 60 uur per week

U mag niet iedere week het maximale aantal uren werken. Voor langere periodes gelden de volgende regels:

 • In 4 weken mag u gemiddeld maximaal 55 uur per week werken.

 • In 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken.

Op rijksoverheid.nl vindt u daarnaast meer informatie over werktijden voor:

Beroepen met andere werktijden

In een aantal sectoren, zoals zorg, mijnbouw en vervoer gelden speciale regels voor werktijden. Meer informatie over beroepen met andere werktijden vindt u op rijksoverheid.nl. 

naar boven

Pauze en rusttijden

Voor pauze en rusttijden gelden ook regels.

Pauze

 • Als u langer dan 5,5 uur per dag werkt, heeft u volgens de wet minimaal 30 minuten pauze (eventueel 2 keer een kwartier).

 • Als u langer dan 10 uur per dag werkt, heeft u volgens de wet minimaal 45 minuten pauze (eventueel 3 keer een kwartier of een half uur en een kwartier).

 • In de cao kunnen afspraken staan over pauzes die anders zijn dan wat in de wet staat. De pauze mag in ieder geval nooit minder zijn dan 15 minuten als u minimaal 5,5 uur per dag werkt.

Rusttijden

U heeft recht op de volgende rusttijden:

 • Na een werkdag mag u 11 uur achter elkaar niet werken. Uw werkgever mag de rusttijd 1 keer per 7 dagen inkorten tot 8 uur, maar alleen als het nodig is.

 • Na een werkweek mag u 36 uur achter elkaar niet werken.

U  mag alleen meer dan 5 dagen per week werken als u in een periode van 14 dagen minimaal 72 uur achter elkaar niet werkt. Deze periode is eventueel te splitsen in 2 perioden van minimaal 32 uur achter elkaar.

Overwerk

Bij afspraken over overwerk, moeten u en uw werkgever uitgaan van de wettelijke (maximale) werkuren per week, maand etc. Voor overwerk staan geen aparte regels in de Arbeidstijdenwet. Daarnaast moet u rekening houden met het volgende:

 • Soms geldt een eerste kwartier of half uur nog niet als overwerk. Dat spreekt u af met uw werkgever.

 • In de cao kan geregeld zijn dat u een extra toeslag ontvangt voor overwerk, in tijd of geld.

naar boven

Werktijden voor jongeren

Bent u jonger dan 18 jaar, dan beschermt de wet u tegen te veel en te zwaar werk. Voor jongeren tot 18 jaar gelden per leeftijdsgroep verschillende regels voor werktijden. U vindt hierover meer informatie op rijksoverheid.nl:

Meer over het soort werk dat jongeren mogen doen leest u op rijksoverheid.nl.

naar boven