Europese landen waar u mag werken

  Print 

Europese landen waar u mag werken

Als Nederlander mag u vrij wonen en werken in de landen van de Europese Unie (EU), de Europees Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. In deze landen geldt het recht van vrij verkeer. Dat betekent dat u als Nederlander in deze landen mag wonen, werken, of studeren.

Welke landen vallen onder de EU en EER?

Op de website van Rijksoverheid vindt u een lijst met de landen binnen de EU en de EER:

Zwitserland is geen lid van de EU of de EER, maar u mag hier als Nederlander wel wonen, werken of studeren. U leest meer over wonen en werken in de Europese Unie op de EURES website.

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) hoort nu nog bij de EU. Op 23 juni 2016 is er een referendum gehouden over het EU-lidmaatschap. Een meerderheid van de Britten heeft gekozen om uit de EU te vertrekken. Dit wordt Brexit genoemd. U leest meer informatie over de Brexit op de website van de Rijksoverheid.

Werk zoeken in Europa met een WW-uitkering

Als u een WW-uitkering ontvangt, mag u 3 maanden zoeken naar werk binnen de EU/EER of Zwitserland, met behoud van uw WW-uitkering. Op uwv.nl leest u over de voorwaarden en mogelijkheden.

Advies van UWV

Bij UWV werken adviseurs met kennis over wonen en werken binnen de EU/EER en Zwitserland waar u contact mee kunt opnemen.