Sollicitatiegesprek voeren

  Print 

Sollicitatiegesprek voeren

Bent u uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek? Dit is de kans om uzelf aan de werkgever te presenteren. Met een goede voorbereiding op uw sollicitatie vergroot u de kans op succes.

Sollicitatiegesprek voorbereiden

Elk sollicitatiegesprek is anders, maar met een goede voorbereiding kunt u elk gesprek met vertrouwen voeren. Bedenk vooraf welke vragen de werkgever gaat stellen en wat u zelf wil weten.

Vragen sollicitatiegesprek

 1. Waarom wilt u bij ons bedrijf komen werken?

  Zoek alle informatie op die u kunt vinden over dit bedrijf. Is het groot of klein, wat doet of maakt het, hoe is de sfeer. Gebruik die informatie om uit te leggen waarom u bij dit bedrijf wilt werken.

 2. Waarom wilt u deze baan?

  Gebruik uw werkervaring, interesses en kennis om aan te geven waarom u dit werk graag wilt doen. U kon iets goed bij uw vorige werkgever en dit sluit daar op aan. Of u wilt uzelf verder ontwikkelen en de baan waarop u solliciteert, is de volgende stap die u voor ogen heeft.

 3. Waarom bent u de ideale kandidaat voor deze baan?

  Aan de hand van de vorige vragen kunt u nu goed uitleggen waarom u bij dit bedrijf past en de juiste persoon bent voor deze functie. Vertel enthousiast en blijf uzelf, zo komt uw verhaal het beste over.

Vindt u het moeilijk om te vertellen waar u goed in bent? Doe een van onze testen en ontdek uw kwaliteiten.

Moeilijke vragen beantwoorden

Sommige vragen in een sollicitatiegesprek kunnen best moeilijk zijn. Ook daar kunt u zich op voorbereiden. Probeer mogelijk lastige vragen vooraf zelf te bedenken, dan wordt u tijdens het gesprek niet verrast. Wees voorbereid op vragen over bijvoorbeeld onduidelijkheden in uw cv of over uw minder sterke punten, zoals:

 • U was een periode werkloos en heeft een gat in uw cv: hoe komt dat?

 • U heeft voor de concurrent gewerkt, waarom wilt u nu bij ons werken?

 • Hoe zouden uw collega's bij uw vorige werkgever u beschrijven?

 • Kunt u een voorbeeld geven van een project dat mislukt is en hoe dat kwam?

Wees eerlijk en probeer positief te antwoorden. Tijdens de periode dat u werkloos was, hebt u niet alleen thuis gezeten en gesolliciteerd, u deed bijvoorbeeld ook een cursus om uw kennis bij te werken.

Oefen standaard vragen en moeilijke vragen tijdens een sollicitatiegesprek (pdf, 47 kB).

Zelf vragen stellen

Een sollicitatiegesprek is ook voor u het moment om meer te weten te komen over de baan en de werkgever. Stel daarom vragen tijdens het gesprek. Hiermee toont u interesse, laat u zien dat u goed voorbereid bent en wordt het sollicitatiegesprek meer een echt gesprek. Vraag bijvoorbeeld naar de samenstelling van het team waarin u terecht zou komen, wat de rolverdeling is, of wat precies van u verwacht wordt.

Stel tijdens het eerste gesprek geen vragen over het salaris, de werktijden of arbeidsvoorwaarden. Dat komt in een eventueel volgend gesprek aan bod.

Kleding en verzorging

U krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken. Vanzelfsprekend gaat u verzorgd naar het sollicitatiegesprek. Pas uw kleding ook aan op wat andere werknemers van het bedrijf dragen; lopen zij in een broek en een trui, of gaan ze in pak? Meer tips over kleding vindt u op Dresscode.nl.

Goed gekleed op gesprek

Heeft u een minimuminkomen of een uitkering (Bijstandsuitkering, WW, WIA of Wajong)? Mogelijk kunt u dan bij Dress for Success gratis kleding uitzoeken voor een sollicitatie- of netwerkgesprek. Een afspraak maakt u via de website van Dress for Success. Bekijk de video onderaan deze pagina om te zien hoe het in zijn werk gaat.

naar boven

Tijdens het sollicitatiegesprek

Tijdens het sollicitatiegesprek wil de werkgever te weten komen of u geschikt bent voor de baan en of u binnen de organisatie past. Voor u is het de kans om te vertellen waarom u de baan graag wilt en waarom de werkgever u moet aannemen. Ook is het gesprek voor u een moment om erachter te komen of de baan en de organisatie bij u passen.

Vaste onderdelen van het sollicitatiegesprek

Een sollicitatiegesprek heeft meestal een aantal vaste onderdelen:

 • Inleiding: U wordt welkom geheten door uw gesprekspartners. Vaak zijn dit een leidinggevende, een collega die op de afdeling werkt en/of iemand van de afdeling personeelszaken. Bij een kleiner bedrijf kan dit ook de directeur zijn.

 • Voorstellen: Uw gesprekspartners stellen zichzelf en 'de organisatie' aan u voor. U stelt uzelf aan uw gesprekspartners voor.

 • Vaak wordt gevraagd iets over uzelf te vertellen. U kunt hier kort vertellen wie u bent, waar u woont, wat u graag doet in uw vrije tijd. Zo krijgen uw gesprekspartners een beeld van wie u bent.

 • Informatie over het bedrijf en het cv: Een van de aanwezigen vertelt over het bedrijf en over de functie. Daarna neemt hij of zij uw cv door en stelt daar vragen over.

 • Vragen om te kijken of u geschikt bent voor de functie: U krijgt vragen over uw kwaliteiten. Bijvoorbeeld hoe u een bepaalde situatie zou aanpakken of een bepaald probleem zou oplossen.

 • Vragen over de motivatie voor de functie en het bedrijf: Uw gesprekspartner vraagt u uit te leggen waarom u deze functie wilt en waarom u voor dit bedrijf kiest.

 • Zelf vragen stellen: U kunt zelf enkele vragen stellen. Doe dit ook tussendoor, zo toont u interesse.

 • Afsluiting: U krijgt uitleg over hoe het verder gaat met de sollicitatie.

Gebruik voorbeelden

In het sollicitatiegesprek wilt u de werkgever overtuigen dat u de juiste persoon voor de functie bent. Hoe concreter u bent, des te groter de kans dat dit lukt. Gebruik daarom voorbeelden uit vorige banen om te bewijzen dat u geschikt bent voor de functie waarop u solliciteert.

 • Hoe u in een bepaalde (werk)situatie handelde, zegt iets over uw kwaliteiten. Vertel hierover in detail. Dat komt geloofwaardig over.

 • Behaalde resultaten en successen maken indruk op de werkgever. Vertel dus vooral wat u heeft bereikt bij vorige werkgevers, voorzien van voorbeelden.

 • Kunt u geen voorbeelden uit een werksituatie geven, gebruik dan voorbeelden uit bijvoorbeeld uw vrijwilligerswerk.

Naast uw sterke punten, willen werkgevers ook weten waar u minder goed in bent. U kunt uw zwakkere punten op een positieve manier brengen.

 • Bent u een beetje ongeduldig van karakter? Leg uit dat u een doorzetter bent en daarom niet van wachten houdt.

 • Bent u nogal chaotisch? Vertel dat u elke ochtend een lijst maakt met wat u die dag gaat doen.

Om voorbeelden voor te bereiden, kunt u de STAR-methode gebruiken. STAR staat voor situatie, taak, actie en resultaat. De methode komt neer op het bedenken van een situatie die zich afspeelde op uw werk, wat uw taak was, welke actie u ondernam en tot welk resultaat die leidde. In de online training Solliciteren wordt de STAR-methode ook verder uitgelegd.

Meer tips voor het sollicitatiegesprek

 • Zeg bij binnenkomst duidelijk uw naam en geef een stevige hand. Voorkom een slap handje of een te krachtige handdruk.

 • Het is normaal dat u een beetje zenuwachtig bent. Probeer een ontspannen houding aan te nemen. Laat zien dat u enthousiast bent en glimlach.

 • Wees altijd beleefd.

 • Kijk tijdens het gesprek uw gesprekspartner(s) aan. Zo komt u zelfverzekerd over.

 • Luister goed naar de vragen. Is iets niet duidelijk, vraag dan door. Neem de tijd om te antwoorden. Wees niet bang voor stiltes, even nadenken mag. Antwoord niet alleen met ja of nee, maar geef een uitleg.

 • Spreek duidelijk en niet te snel. Maak korte zinnen en gebruik geen stopwoorden, bijvoorbeeld 'weet je wel' of 'zeg maar'.

 • Weet u een antwoord echt niet, zeg dat dan. U hoeft niet alles te weten.

 • Vertel niets negatief over uw vorige werkgevers. Uw gesprekspartner kan het idee krijgen dat u onbetrouwbaar bent.

Bekijk de checklist voor uw sollicitatiegesprek (pdf, 27 kB). Dat is een handig overzicht van waar u aan moet denken voor het gesprek.

Volg de online training Solliciteren en kies deel 4: Het sollicitatiegesprek.

naar boven

Na het sollicitatiegesprek

Vaak volgt na het eerste sollicitatiegesprek nog een tweede ronde voor een kleiner aantal kandidaten. Na deze gesprekken bepaalt de werkgever welke kandidaat de baan krijgt. Bent u aangenomen? Dan maakt u met de werkgever afspraken over bijvoorbeeld het salaris. Bent u afgewezen? Dan is het voor een volgende sollicitatie goed om te weten waarom u het niet bent geworden.

Waar moet ik op letten als ik ben aangenomen?

Bent u aangenomen voor een baan? Dan volgt een arbeidsvoorwaardengesprek. Hierin onderhandelt u met de werkgever over het salaris en de arbeidsvoorwaarden. Bedenk van tevoren:

 • wat u wilt verdienen;

 • hoeveel uur u wilt werken;

 • welke secundaire arbeidsvoorwaarden u belangrijk vindt, zoals pensioen, 13 emaand of laptop van de zaak.

Meestal zal uw nieuwe werkgever een voorstel doen, waarop u kunt reageren met een tegenvoorstel. U hoeft niet gelijk ja of nee te zeggen. U bepaalt zelf wanneer u tevreden bent. Lees meer over onderhandelen op intermediair.nl en carrieretijger.nl.

Salaris

Het salaris moet passen bij het werk dat u gaat doen. Vaak wordt gekeken naar uw werkervaring en hoe zwaar de functie is. U kunt onderhandelen over uw loon. Op internet vindt u verschillende salariswijzers. Vergelijk op loonwijzer.nl of intermediair.nl uw salaris met dat van anderen uit uw beroepsgroep. Op werk.nl vindt u meer informatie over loon.

Arbeidsovereenkomst en cao

Zijn u en de werkgever het eens, dan sluit u samen een arbeidsovereenkomst. Dit is een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het kan dat u te maken krijgt met een collectieve arbeidsovereenkomst. Zo'n cao geldt voor grote groepen werknemers binnen een organisatie of bedrijfstak.

Wat kan ik doen als ik afgewezen ben?

Als uw sollicitatie niet leidt tot een baan, is dat vervelend. Het is normaal dat het bedrijf u belt na het gesprek. Anders kunt u ook altijd zelf bellen. Vraag altijd waarom u de baan niet heeft gekregen. Met die informatie kunt u het een volgende keer beter doen.

Vraag bijvoorbeeld:

 • Wat vond u van mijn brief?

 • Wat zijn volgens u mijn sterke punten?

 • Wat waren de sterke punten van de aangenomen kandidaat?

 • Op welke punten scoorde ik minder goed?

 • Heeft u tips voor een volgende sollicitatie?

 • Komen er in de toekomst bij u banen vrij die voor mij geschikt kunnen zijn? Zo ja, mag ik u daarover terugbellen?

 • Bewaart u mijn brief en cv?

naar boven