Bijstandsuitkering aanvragen

  Print 

Bijstandsuitkering of IOAW aanvragen

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering. De aanvraag voor een bijstands- of IOAW-uitkering doet u bij uw gemeente. Uw gemeente bepaalt of u een uitkering krijgt. Als u voor 1965 bent geboren, komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering. Ook dat beslist de gemeente.

Aanvragen bijstandsuitkering

Het verschilt per gemeente hoe u een bijstandsuitkering aanvraagt. Er zijn 2 manieren, online via werk.nl of rechtstreeks bij uw gemeente. Om te zien hoe u uw aanvraag doet, klikt u op de onderstaande blauwe knop. Daarna logt u in met DigiD. Deze vraagt u aan op digid.nl. Doorloop na het inloggen alle stappen. U krijgt dan te zien hoe u de aanvraag doet en u wordt automatisch bij UWV ingeschreven en geregistreerd als werkzoekende. Het bewijs van uw inschrijving vindt u in uw Werkmap op werk.nl.

DigiD logo
Bijstandsuitkering / IOAW-uitkering aanvragen

De aanvraag online via werk.nl duurt ongeveer 1 uur. U kunt tussendoor stoppen en later doorgaan. Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan heeft u allebei een DigiD nodig, want u vult allebei uw gegevens in tijdens de aanvraag. Als u klaar bent, krijgt u binnen 48 uur per e-mail een bevestiging van uw aanvraag.

Gegevens verzamelen voor uw bijstandsaanvraag

Als u huisgenoten heeft kan dit invloed hebben op de hoogte van uw uitkering. Verzamel daarom voor uw aanvraag de volgende gegevens van uzelf en uw huisgenoten:

  • naam, geboortedatum, burgerservicenummer, nationaliteit en verblijfsvergunning

  • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)

  • gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, hoogte van uw schulden)

  • hoogte van hypotheek of huur

  • begin- en (mogelijke) einddatum van uw dienstverband bij uw laatste werkgever

  • uw bankrekeningen

Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u samen een bijstandsuitkering aan. U moet dan allebei bovenstaande gegevens invullen.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering

Op rijksoverheid.nl leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om een uitkering te krijgen:

Zelf werken of opleiding zoeken (zoekperiode)

Nadat u een bijstands- of IOAW-uitkering heeft aangevraagd, moet u eerst 28 dagen zelf werk of een opleiding zoeken. Dit heet de zoekperiode of inspanningsperiode.

Voor jongeren tot 27 jaar geldt deze zoekperiode altijd. Bent u 27 jaar of ouder, dan beslist uw gemeente of de zoekperiode voor u geldt. Na de zoekperiode bepaalt uw gemeente of u een bijstandsuitkering krijgt. Bij uw gemeente kunt u nagaan of de zoekperiode voor u geldt.

De zoekperiode gaat in op de dag dat u een bijstandsuitkering aanvraagt. Bewaar al uw sollicitaties van deze 28 dagen, zoals sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus.

Kostendelersnorm

Heeft u huisgenoten (bijvoorbeeld een partner, ouders of kinderen boven de 21) en deelt u de woonkosten? Dan krijgt u minder bijstand. Dit is de kostendelersnorm in de bijstand. Op rijksoverheid.nl leest u meer over de kostendelersnorm in de bijstand.