Regelingen en subsidies

Regelingen en subsidies

U bent op zoek naar gemotiveerd personeel. Het WerkgeversServicepunt Midden Holland kan u daarbij van dienst zijn. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen bij het invullen van uw vacatures. Om dit voor u makkelijker en aantrekkelijker te maken, heeft het WerkgeversServicepunt (WSP) diverse subsidies en regelingen. Uw accountmanager van het WerkgeversServicepunt (WSP) vertelt u graag meer over de voorwaarden en mogelijkheden.

Proefplaatsing

U wilt een nieuwe medewerker aannemen via het WSP, maar wel met de zekerheid dat de persoon goed zal functioneren. Hiervoor is een proefplaatsing mogelijk. De kandidaat werkt dan kosteloos op proef, met behoud van uitkering. De proefplaatsing duurt maximaal twee maanden, afhankelijk van de soort kandidaat.

Loonkostensubsidie

U neemt een medewerker aan met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, die minder productief is. U komt dan mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie. Per kandidaat zal de hoogte en de voorwaarden van deze subsidie worden vastgesteld.

Begeleiding op de werkvloer

In bepaalde gevallen kunnen wij zorgen voor begeleiding op de werkplek door een jobcoach. Hiermee zorgen we dat de medewerker beter functioneert. Samen met u kijken we hoe dit het best georganiseerd kan worden.

Werkplekvoorzieningen en vervoer

Als u een medewerker heeft met een arbeidsbeperking, heeft die persoon soms extra voorzieningen nodig om te kunnen werken. Denk aan een aangepaste bureaustoel of vervoer naar de werkplek. Voor deze voorzieningen bestaan diverse subsidies.

No-riskpolis

U wilt iemand met een arbeidsbeperking of ziekte aannemen, maar u bent bang voor het hoge risico van uitval. Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de no-riskpolis. In dat geval ontvangt u bij uitval een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Aan de polis zijn een aantal voorwaarden verbonden waar wij u graag over informeren.

Premiekorting

De Rijksoverheid biedt diverse premiekortingen, waarvoor het WSP u de benodigde ‘doelgroepverklaring’ kan verstrekken. Bijvoorbeeld als u iemand van 56 jaar of ouder in dienst neemt, die direct daarvóór een uitkering ontving. U heeft dan drie jaar lang recht op een premiekorting. Neemt u een jongere aan, van 18 tot 27 jaar, die direct daarvóór een uitkering ontving? Dan kunt u twee jaar lang een korting krijgen op de premies werknemersverzekeringen. Het moet gaan om een baan van minstens 24 uur per week, die minimaal 6 maanden duurt.

Mobiliteitsbonus

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst, dan kunt u gebruik maken van de mobiliteitsbonus. Dit is een premiekorting op werknemersverzekeringen, die voor maximaal drie jaar wordt verstrekt. Naast deze bonus kunt u ook in aanmerking komen voor loonkostensubsidie.

Werkgeverspremie

U wilt iemand aannemen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mogelijk heeft u dan recht op een werkgeverspremie. Dit is een tegemoetkoming gebaseerd op een dienstverband van minimaal 6 maanden, voor minimaal 32 uur per week. U kunt het bedrag gebruiken om de loonkosten te verlagen, maar ook voor scholing of begeleiding.

Premieregeling uitzendbureau

Deze premieregeling is uitsluitend bestemd voor uitzendbureaus. Het recht op premie ontstaat, zodra iemand binnen 26 weken minimaal 208 uur betaald werk heeft verricht. In een periode van 12 maanden wordt er ten hoogste over 800 uur premie uitgekeerd. Voor jongeren die bij aanvang van de werkzaamheden nog geen 21 jaar zijn, is de premie de helft van de reguliere premie. De regeling geldt onder bepaalde voorwaarden. Hierover informeren wij u graag op maat.

Voucherregeling

Als u een werkzoekende jongere uit de regio Midden-Holland een arbeidscontract aanbiedt voor minimaal 24 uur per week, met een looptijd van minimaal 6 maanden, dan kunt u de Jongerenvoucher aanvragen. De leeftijd van de jongere in deze regeling ligt tussen de 15 en 28 jaar. Als een jongere financiering ontvangt uit de regeling cofinanciering sectorplannen, dan geldt de voucherregeling niet.

Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken

Voor meer informatie en vrijblijvend advies over deze regelingen en subsidies kunt u contact met ons opnemen.