Nieuws

Nieuwsberichten

 • A.s.r. geeft het voorbeeld op de Dag van de 1000 Voorbeelden

  Donderdag 14 maart was de 'Dag van de 1000 Voorbeelden'. Tijdens deze dag worden ieder jaar werkgevers in het zonnetje gezet die een bijzondere inspanning hebben verricht voor kandidaten met een arbei...

  Meer info
 • Banenmarkt W@RK

  Woensdag 27 maart 2019 organiseerde WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden in samenwerking met UWV weer W@RK. Dé banenmarkt voor werkzoekenden uit het doelgroepenregister. Dit keer vond het plaats op ee...

  Meer info
 • Event Groei geeft Bloei geslaagd

  Op vrijdag 8 maart 2019 organiseerde UWV in samenwerking met WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden het event ‘Groei geeft bloei’. Tijdens dit event werden werkzoekenden met een WW-uitkering ondersteund...

  Meer info
 • Tekort aan zorgpersoneel biedt kansen voor werkzoekenden

  De zorg blijft ook de komende jaren nog kampen met een tekort aan personeel. In 2018 zijn er ruim 130 duizend vacatures in de zorg ontstaan. Dit jaar gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140 du...

  Meer info
 • Social return goed voor bedrijven en werkzoekenden

  In de projecten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is er steeds meer aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een passende baan ...

  Meer info
 • In 2018 daalde WW met 18 procent in Midden-Utrecht

  In de regio Midden-Utrecht daalde het aantal WW-uitkeringen in geheel 2018 met ruim 18%. Deze procentuele daling was het sterkst bij de pedagogische beroepen. Bredere oriëntatie op de mogelijkheden di...

  Meer info
 • foto van chauffeur

  Chauffeursdag geslaagd

  De vraag naar chauffeur leerlingen- en groepsvervoer blijft in de regio Utrecht onverminderd groot. Het WSP organiseert dan ook 2 keer per jaar een chauffeursdag waarbij een groot aantal sollicitanten...

  Meer info
 • WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden: hoogtepunten 2018

  Steeds vaker staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de belangstelling. Het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden (WSP) helpt u hier graag bij. Niet alleen bemiddelt het WSP mensen met ee...

  Meer info
 • Evenement ‘Alleen Talent Telt! was heel waardevol’

  Het evenement 'Alleen Talent Telt!' liet werkgevers weer de vele talenten van mensen met een beperking zien. Dinsdag 27 november organiseerden de WerkgeversServicepunten uit de arbeidsmarktregio Utrec...

  Meer info
 • UMC ziet werk als medicijn

  Via het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden (WSP) kwam het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) in contact met de banenmarkt ‘Alleen Talent Telt’. Vanwege het succes in 2016 en 2017, staat het ...

  Meer info
 • FonQ neemt haar maatschappelijke verantwoording

  FonQ, een Utrechtse webwinkel, met een assortiment gericht op wonen, koken en lifestyle, benadert jongeren met een beperking voornamelijk via scholen. Eén van die jongeren is Demy Rijpstra uit Nieuweg...

  Meer info