Nieuws

Nieuwsberichten

 • Social return goed voor bedrijven en werkzoekenden

  In de projecten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is er steeds meer aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om zoveel mogelijk werkzoekenden aan een passende baan ...

  Meer info
 • In 2018 daalde WW met 18 procent in Midden-Utrecht

  In de regio Midden-Utrecht daalde het aantal WW-uitkeringen in geheel 2018 met ruim 18%. Deze procentuele daling was het sterkst bij de pedagogische beroepen. Bredere oriëntatie op de mogelijkheden di...

  Meer info
 • foto van chauffeur

  Chauffeursdag geslaagd

  De vraag naar chauffeur leerlingen- en groepsvervoer blijft in de regio Utrecht onverminderd groot. Het WSP organiseert dan ook 2 keer per jaar een chauffeursdag waarbij een groot aantal sollicitanten...

  Meer info
 • WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden: hoogtepunten 2018

  Steeds vaker staat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de belangstelling. Het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden (WSP) helpt u hier graag bij. Niet alleen bemiddelt het WSP mensen met ee...

  Meer info
 • Evenement ‘Alleen Talent Telt! was heel waardevol’

  Het evenement 'Alleen Talent Telt!' liet werkgevers weer de vele talenten van mensen met een beperking zien. Dinsdag 27 november organiseerden de WerkgeversServicepunten uit de arbeidsmarktregio Utrec...

  Meer info
 • UMC ziet werk als medicijn

  Via het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden (WSP) kwam het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) in contact met de banenmarkt ‘Alleen Talent Telt’. Vanwege het succes in 2016 en 2017, staat het ...

  Meer info
 • FonQ neemt haar maatschappelijke verantwoording

  FonQ, een Utrechtse webwinkel, met een assortiment gericht op wonen, koken en lifestyle, benadert jongeren met een beperking voornamelijk via scholen. Eén van die jongeren is Demy Rijpstra uit Nieuweg...

  Meer info
 • Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt Midden-Utrecht verdwijnen niet vanzelf

  Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit tekort lost niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers als andere arbeidsmarktpartijen. Dat heeft UW...

  Meer info
 • Reinaerde Groendiensten zoekt nieuwe medewerkers

  Reinaerde Groendiensten uit Bunnik is op 27 november voor de vijfde keer aanwezig op het evenement ‘Alleen Talent Telt’. Het bedrijf richt zich op het aanleggen, onderhouden en ontwerpen van sportveld...

  Meer info
 • De miljoenennota: de belangrijkste punten voor werkgevers op een rij

  Maandelijks komen medewerkers van gemeenten, SW-bedrijven, Team Aanpak Jeugdwerkloosheid en UWV bij elkaar om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te bespreken. U, als werkgever staat daarbij centraal. O...

  Meer info
 • ROC Midden-Nederland en Innovam starten bedrijfsschool voor autotechnici

  Het Automotive College, onderdeel van ROC Midden-Nederland, en branche-opleider Innovam hebben maandag 24 september het startschot gegeven voor de eerste bedrijfsschool voor autotechnici. Een tiental ...

  Meer info