Bericht

Nieuwsberichten

Flextensie

De gemeente Utrecht maakt sinds twee jaar gebruik van de Flextensie methode om snel, eerlijk en eenvoudig bijstandsgerechtigden in te kunnen zetten op tijdelijk en flexibel werk. Kandidaten melden zich vrijwillig aan en krijgen via Flextensie de kans om zonder administratieve rompslomp en op een lonende manier werkervaring op te doen. U als opdrachtgever krijgt een gemotiveerde kandidaat voor een eerlijk tarief.

Heeft u behoefte aan ondersteuning op de werkvloer dan kunnen de kandidaten van de gemeente, via Flextensie, interessant voor u zijn. Als opdrachtgever betaalt u een vast tarief van € 12,30 per uur. (Dit is het tarief voor 2017; dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op het wettelijk minimumloon plus werkgeverslasten.)

Voor kandidaten met een bijstandsuitkering is inzet op Flextensie basis de tussenstap naar een reguliere baan. Een win-win situatie voor zowel u als de kandidaat en een mooi voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Interesse

Het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden komt graag met bedrijven en uitzendbureaus in contact die samen met ons bijstandsgerechtigden een kans willen bieden op de arbeidsmarkt en op deze manier maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

Stuur voor meer informatie, een vrijblijvende afspraak of het doen van een aanvraag voor tijdelijke ondersteuning een e-mail naar het dichtstbijzijnde Flextensie servicepunt: Gemeente Utrecht, m.kinket@utrecht.nl.

In het nieuws

Het effect van het Flextensie-instrument is onlangs door het ministerie van SZW onderzocht en eind oktober aan de Tweede Kamer aangeboden door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Daarbij schrijft Klijnsma onder meer: ‘De gemiddelde resultaten van het tijdelijk werken met behoud van uitkering vind ik in het geval van Flextensie hoopgevend. De kandidaten geven in het onderzoek aan dat zij heel graag weer aan het werk willen. Zij zien Flextensie als een kans om in stappen terug te gaan naar de arbeidsmarkt.’

Gezamenlijk de koers bepalen

Het instrument Flextensie is ontwikkeld door de sociale onderneming Flextensie Nederland. Begin 2017 spraken Flextensie Nederland en de NVSI de intentie uit het instrument onder te brengen in de Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie. Daarmee hebben de gemeenten die het instrument Flextensie inzetten gezamenlijk zeggenschap over de kaders aan het instrument, kunnen zij gezamenlijk de aandacht voor het tegengaan van verdringing vasthouden én de koers bepalen voor doorontwikkeling van het instrument. Ook Utrecht zal hieraan deelnemen en zet daarmee verder koers met het instrument Flextensie.

Kandidaten

De kandidaten in onze poule zijn uitgebreid gesproken tijdens een intakegesprek. Zij staan klaar om een nieuwe stap te maken op de arbeidsmarkt en willen graag nieuwe ervaring opdoen en laten zien wat zij in huis hebben.