Bericht

Nieuwsberichten

Druk bezochte omscholingsmarkt Bouw en Techniek

Het wordt steeds moeilijker om mensen te vinden om technische vacatures te vervullen. Er is een groeiend tekort aan personeel in de bouw en de techniek. Daarom vragen werkgevers en intermediairs steeds vaker aan het WerkgeversServicepunt om kandidaten te leveren, die bijgeschoold of omgeschoold willen worden tot vakkrachten.

Het brancheteam Bouw en Techniek heeft daarom besloten om de arbeidsintensieve wervingsinspanningen te bundelen door een omscholingsmarkt te organiseren, specifiek gericht op die werkzoekenden die affiniteit hebben met de bouw of techniek.

Op vrijdag 17 november 2017 was het zover: tijdens een druk bezochte ochtend op het Stadskantoor Utrecht zijn ca. 120 werkzoekenden ontvangen door 17 werkgevers, intermediairs en opleidingen. 

Werkgevers met enorme variëteit aan werk met opleiding

Er was tevoren heel veel animo van werkgevers  om mee te doen. Vanwege de focus op scholing, zijn standhouders geselecteerd die concrete vacatures met een scholingscomponent in de aanbieding hadden.

Het was een mooie mix van 17 werkgevers, uitzendbureaus, sectorale en andere opleidingen. De aanbiedingen variëren van learning on the job, praktijktrainingen, opleidingstrajecten van enkele maanden tot aangepaste BBL-opleidingen voor zij-instromers.

De richtingen gaan van autotechniek, fietstechniek, tot monteur slimme meters, telecom monteur, installatiemonteur, gasmonteur, monteur zonnepanelen, tot gevelreiniger, timmerman, tegelzetter, stukadoor, opperman, grondwerker, stratenmaker, tot certificaten VCA, motorkettingzaag en heftruck.

Werkzoekenden van allerlei achtergronden

Het bereiken van werkzoekenden met affiniteit voor de bouw of techniek stelde ons voor een pittige uitdaging.

Door gerichte wervingsacties zoals voorlichtingsbijeenkomsten in de regio hebben we werkzoekenden van arbeidsmarktregio’s Utrecht-Midden, Gooi- en Vechtstreek en Regio Amersfoort kunnen bereiken. Er werd enthousiast geparticipeerd door UWV kantoren, gemeenten en re-integratiebedrijven. Dit heeft geresulteerd in een boven verwachting hoge opkomt van ca. 120 bezoekers van uiteenlopende achtergronden en leeftijden.

Enthousiaste reacties en vervolg

De aanwezige werkgevers, intermediairs en branchegerichte opleidingen waren blij verrast met de grote hoeveelheid gemotiveerde werkzoekenden die ze gesproken hebben. Er is al meteen de wens uitgesproken om dit vaker te doen.

Aan het eind van de ochtend verwachtten de 17 standhouders in totaal ca. 75 kandidaten te gaan uitnodigen voor een vervolggesprek. Inmiddels hebben we veel positieve geluiden gehoord over de gesprekken die gaande zijn.