Bericht

Nieuwsberichten

WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden: de hoogtepunten in 2017

Steeds vaker staat maatschappelijk verantwoord ondernemen in de belangstelling. Het Werkgeversservicepunt Utrecht-Midden (WSP) helpt u hier graag bij. Niet alleen bemiddelt het WSP mensen met een uitkering naar werk, maar adviseert, begeleidt en informeert u over aantrekkelijke faciliteiten rondom arbeid.

Veelzijdige dienstverlening: uw vraag staat centraal!

Aan de ene kant is WSP matchmaker bij vraag naar en aanbod van werk. Daarnaast biedt het WSP verschillende faciliteiten om u te helpen in zee te gaan met iemand die nu aan de kant staat, maar wel talenten heeft en graag wil werken. Afgelopen jaar was een jaar vol met creatieve initiatieven en activiteiten waarbij we met trots kunnen zeggen dat het WSP maatwerk levert.

Hoogtepunten 2017

Branche-specifieke werkgeversbijeenkomsten

Diverse ronde-tafel-gesprekken met ondernemers met als doel samen uitdagingen en knelpunten rondom arbeid, te bespreken en op te lossen. Hierbij ligt het accent op branches waar de vraag naar medewerkers hoog is, bijvoorbeeld in de beveiliging, horeca, bouw en logistiek. U ontmoet andere werkgevers en brengt elkaar op ideeën en u profiteert van het feit dat samen sterk maakt.

Leerwerktrajecten en omscholingsmarkten voor zij-instromers

Door het nijpende tekort aan personeel in sectoren als ICT, onderwijs, zorg, beveiliging en horeca organiseerde het WSP dit jaar diverse leerwerktrajecten. Samen met opleiders zijn arrangementen samengesteld op basis van de beschikbare financiële regelingen. Bijvoorbeeld trajecten voor ICT-ontwikkelaars, basiskoks, beveiligers en meer. Door het organiseren van omscholingsmarkten voor o.a. bouw en techniek motiveren we werkzoekenden een alternatieve loopbaanrichting te kiezen.

Op de omscholingsmarkt Bouw en Techniek in november zijn er ca. 120 werkzoekenden ontvangen door 17 werkgevers, intermediairs en opleidingen. Lees over deze omscholingsmarkt het volledige artikel in onze nieuwsbrief! In 2018 is de verwachting dat we dit in een nog grotere mate gaan doen voor de sectoren zorg, bouw en techniek.

Banenmarkten & speeddates

Voor een aantal sectoren is het moeilijk om geschikte en gemotiveerde kandidaten te vinden. Het afgelopen jaar is een groot aantal banenmarkten en speeddates georganiseerd voor werkgevers.

Onder andere de banenmarkt horeca en detailhandel, de speeddate logistiek, de speeddate beveiliging en verschillende speeddates voor uitzendbureaus. Groot voordeel is dat werkgevers in een kort tijdsbestek veel kandidaten kunnen spreken.

Chauffeursdagen

In het leerlingenvervoer is er een groot tekort aan chauffeurs. Met de werkgevers die chauffeurs werven in regio Utrecht hebben wij afgesproken om twee keer per jaar een chauffeursdag te organiseren. Uniek in deze benadering is dat werkgevers een korte Pitch doen over hun bedrijf en de werkzaamheden voor geïnteresseerde kandidaten. Vervolgens gaan werkgevers en kandidaten met elkaar in gesprek.

Daarnaast is er door de vergrijzing en groeiende economie is er een te kort aan bus- en vrachtwagenchauffeurs. Samen met Olympia en Consolid zijn we een traject gestart om kandidaten op te leiden tot buschauffeur en vrachtwagenchauffeur. We gaan hiermee verder in 2018.

Banenevenement voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Op 21 november 2017 organiseerde WSP ‘Alleen Talent Telt’ in het FC Utrecht Stadion. Een groot banenevent voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Ruim 60 werkgevers ontmoetten werkzoekenden tijdens een meet & greet. Op deze laagdrempelige manier uw banenafspraak invullen met kandidaten uit het  doelgroepenregister blijkt zeer effectief. Meer dan 60 bedrijven uit alle sectoren boden wij zicht op 600 werkzoekenden die op die dag aanwezig waren. Dit resulteerde in circa 250 vervolggesprekken met inmiddels al vele plaatsingen.

Banenafspraken

Met diverse werkgevers die invulling willen geven aan de participatiewet wordt er door het WerkgeversServicepunt een intensieve samenwerking opgetuigd. De samenwerking heeft als doel om kandidaten te werven voor functies die onder de Wet Banenafspraak vallen. Inmiddels zijn we “first supplier” voor de werving van kandidaten bij NS, Albert Heijn, Vermaat, UMC en meer.

Regionaal banenplan

Vooruitlopend op het programma ‘Matchen op werk’ van het ministerie van Sociale Zaken heeft het WSP een regionaal banenplan ontwikkeld. In dit plan zijn negen werkgevers, op eigen verzoek opgenomen (o.a. Albert Heijn, ISS, Abrona, McDonalds, UMC en Universiteit Utrecht). Doel hiervan is dat deze bedrijven vanuit de arbeidsmarktregio geholpen worden met de diverse regelingen bij de verschillende gemeenten en toegang krijgen tot de werkzoekenden in die gemeenten. Voor elk bedrijf is één aanspreekpunt beschikbaar.

Om deze kansen volledig te benutten werken de gemeenten, de SW-bedrijven, UWV, onderwijs, private bemiddelaars, werknemers en werkgevers in de arbeidsmarktregio’s samen. Het WSP heeft in dit regionaal plan een coördinerende rol. Het WSP brengt de partijen samen om zo goed en efficiënt mogelijk op de wens van de werkgever in te kunnen gaan. Een samenwerking is noodzakelijk om op regionaal niveau afspraken te maken over de samenwerkingsagenda met sociale partners in het regionaal Werkbedrijf. Uitgangspunt is om wat al regionaal loopt te versterken en te werken aan een integrale aanpak voor alle doelgroepen.

Ziet u in 2018 een rol voor WSP?

Ervaar wat het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden voor u als werkgever kan doen. Kijk op www.wsp-utrecht-midden.nl welke activiteiten en projecten voor u interessant zijn. Of bel gewoon voor een afspraak om te bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Wij zijn u graag van dienst in 2018!