Bericht

Nieuwsberichten

Overgangsregeling LKV tot uiterlijk 1 mei 2018

Het LKV (loonkostenvoordeel) vervangt de premiekortingen oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer. U komt in aanmerking voor deze overgangsregeling als u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe werkt de overgangsregeling?

Had u in 2017 recht op deze premiekortingen? Dan komt u nu in aanmerking voor de overgangsregeling als u aan de voorwaarden voldoet. U geeft dan in uw aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 aan dat u voor een werknemer de premiekorting toepast. Ook vult u het bedrag van de premiekorting in. Alleen dan kan er  beoordeeld worden voor welke werknemer(s) u recht heeft op het LKV. En hoelang u daar recht op heeft.

Geef uw correctiebericht voor 1 mei door

Heeft u nog niet doorgegeven dat u de overgangsregeling wilt toepassen? Stuur dan een correctiebericht aan de Belastingdienst. Hoe u dit doet, leest u bij punt 1.4 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 van de Belastingdienst. Correctieberichten die de Belastingdienst na 1 mei 2018 ontvangt, worden niet verwerkt voor deze overgangsregeling. U loopt deze korting dan mis.

In uw aangifte over 2018 geeft u aan dat u het LKV voor deze werknemer(s) wilt toepassen.

Meer informatie