Participatiewet

Participatiewet

Wajonger is volwaardige medewerker

Postorderbedrijf De Wiltfang kwam via UWV in aanraking met een gemotiveerde Wajonger. In deze video vertelt de directeur van de Wiltfang over de voordelen die het werken met deze jongen heeft. Hij ziet de Wajonger inmiddels als volwaardig medewerker met een vast contract in het vooruitzicht.

Participatiewet invullen met het WSP

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet vervangt de WWB, de WSW en een deel van de WAJONG.  Een doel van deze wet is dat meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, in te laten stromen op de arbeidsmarkt. 

Extra banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) willen meer mensen met een arbeidsbeperking in laten stromen op de arbeidsmarkt. Daarom hebben zij met elkaar afgesproken extra banen te creëren voor deze werkzoekenden. De afspraken zijn vastgelegd in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. De extra banen noemen we banenafspraken. In totaal willen we landelijk, vóór 2026, 125.000 extra banen realiseren.

In onze arbeidsmarktregio moeten werkgevers en overheid 1.145 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Quotumregeling

Overheid en werkgevers zijn dus samen verantwoordelijk voor het creëren van de extra banen.  Eind 2016 wordt geëvalueerd hoeveel extra banen beschikbaar zijn gekomen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Als het aantal niet gehaald is, legt de overheid een quotum op aan bedrijven met meer dan 25 medewerkers.

naar boven

Alleen Talent Telt!

In onze Arbeidsmarktregio hebben de WerkgeversServicepunten, de werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar afgesproken dat we ons samen inzetten om mensen met een arbeidsbeperking te laten instromen op de arbeidsmarkt.  Wij doen dit vanuit onze campagne Alleen Talent telt!  We geloven er namelijk echt in: een functiebeperking is meestal helemaal geen beperking, en degenen waar het om gaat zijn vaak supergemotiveerd om aan de slag te gaan. Op de website alleentalenttelt.nl leest u meer over deze campagne.

naar boven

Onbeperkt aan de Slag

Als u een baan heeft voor iemand met een arbeidsbeperking, kunt u in direct contact komen met kandidaten uit de regio. Hiervoor is Onbeperkt aan de Slag opgericht. Onbeperkt aan de Slag is een initiatief van werkgevers om de arbeidsmarkt toegankelijk en transparant te maken voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Meer hierover leest u op de website Onbeperkt aan de Slag.

Hoe werkt het?

  • Onbeperkt aan de Slag is een landelijk  platform waarop werkzoekenden met een arbeidsbeperking een profiel aanmaken.  Werkgevers presenteren hier hun vacatures.

  • Onbeperkt aan de Slag organiseert regelmatig regionale Meet & Greets voor werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Zo kunnen zij elkaar op een ongedwongen manier ontmoeten.

  • Werkgevers in de regio Utrecht Midden die op zoek zijn naar mensen voor de banenafspraken, kunnen met een voucher gratis deelnemen aan het platform.

naar boven

Gunstige regelingen

Werknemers met een arbeidsbeperking zijn vaak hele gemotiveerde werknemers. Hun productie ligt echter lager. Als werkgever kunt u daarom profiteren van verschillende gunstige regelingen. Wij informeren u welke regelingen dat zijn en hoe u die kunt krijgen.

Jobcoaching

Sommige werknemers met een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig. Zij kunnen een jobcoach krijgen. De jobcoach ondersteunt medewerkers bij het inwerken en bij het wennen aan de collega’s, de routines en de werkzaamheden.

Proefplaatsing

Met een proefplaatsing kunt u als werkgever een kandidaat een korte periode op proef inzetten. Zo kunt u kijken hoe deze persoon functioneert. De kandidaat behoudt tijdens deze periode zijn of haar uitkering.

Loonkostensubsidie en loondispensatie

U kunt loonkostensubsidie krijgen voor werknemers met een arbeidsbeperking. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde is de waarde van het werk dat een werknemer met een arbeidsbeperking kan uitvoeren. Zijn productiviteit is bijvoorbeeld 70% van het minimumloon. De subsidie betreft dan de resterende 30%. U kunt loonkostensubsidie krijgen zolang de werknemer met een arbeidsbeperking niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen.

Als u dus een Wajonger aanneemt, betaalt u dankzij loondispensatie slechts een deel van zijn salaris. U hoeft niet het volledige wettelijk minimumloon te betalen; UWV verstrekt de aanvulling.

Mobiliteitsbonus

Als u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, heeft u als werkgever 3 jaar lang recht op een mobiliteitsbonus. De mobiliteitsbonus ontvangt u als een korting op de premie werknemersverzekeringen die u als werkgever betaalt.

No-riskpolis

Als u iemand in dienst heeft die onder de banenafspraak valt, krijgt u bij ziekte een tegemoetkoming voor het doorbetaalde loon, ongeacht de ziekteoorzaak.

Aanpassingen werkplek

Voor werknemers met een arbeidsbeperking moet u soms de werkplek aanpassen. Daarbij kunt u denken aan een traplift, aangepast toilet of een speciaal ingerichte werkplek. In dat geval komt u als werkgever in aanmerking voor een vergoeding.

Wij helpen u graag verder bij het invullen van uw vacatures voor mensen met een arbeidsbeperking. Neem hiervoor contact met ons op.

naar boven

Het Doelgroepregister

In het doelgroepregister staan alle mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. Via het werkgeversportaal op uwv.nl kunt u zelf kijken of een sollicitant of werknemer in dit register is opgenomen. Het werkgeversportaal is een beveiligde omgeving voor werkgevers op uwv.nl . Als u nog geen account heeft, dan kunt u een account aanvragen.

naar boven

Soorten dienstverbanden

Als u een geschikte kandidaat heeft gevonden, kan de nieuwe werknemer op 3 verschillende manieren bij u aan de slag gaan:

  • U neemt de kandidaat in loondienst.

  • U leent de kandidaat in (individuele detachering).

  • U besteedt werk uit dat wordt gedaan door kandidaten (groepsdetachering).

naar boven

Vragen?

Wilt u meer weten over de Participatiewet? Mail of bel het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden. 

naar boven