Projecten

Projecten

Jongeren: u heeft toch ook plek voor jong talent?

Sinds 1 juli 2015 heeft het UWV WerkgeversServicepunt de dienstverlening aan werkzoekende jongeren geïntensiveerd.

Leren en werken met het Leerwerkloket Zuid-Limburg

De kenniseconomie stelt hoge eisen aan de kennis, vaardigheden en diploma’s van werknemers. De werkomgeving verandert immers continue door internationalisering, technologische ontwikkelingen en strenge eisen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Scholing van uw werknemers kan uw bedrijf veel opleveren.

50-plussers: daadkrachtige bedrijven verdienen daadkrachtige werknemers!

Het WerkgeversServicepunt van UWV vindt het belangrijk om de kansen van 50-plussers op de arbeidsmarkt te vergroten. Het beschikt daarbij over veel expertise, kennis en ervaring. Bovendien zet UWV verschillende regelingen en activiteiten in om 50-plussers makkelijker te laten uitstromen naar werk.

Opleiding tot programmeur met baangarantie

UWV Werkgeversservicepunt Zuid-Limburg is samen met Liquid Stones een project gestart voor ICT’ers die een opleiding tot JAVA-programmeur of Dot.net Ontwikkelaar willen volgen. Liquid Stones is een bedrijf dat zich bezighoudt met detachering en automatisering.