Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Achtergrond

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Arbeidsmarkt in beweging

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden zowel de omvang als de aard van vraag en aanbod van arbeid. UWV volgt deze ontwikkelingen en brengt voor u de gevolgen voor de arbeidsmarkt in beeld.

Traditionele mannenberoepen op dit moment meest kansrijk

Nu de economische crisis voorbij is, ontstaan er steeds meer kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden. Wel zijn er nog altijd kansrijke en minder kansrijke beroepen. In kansrijke beroepen is het a...

Meer info

Inzet uitzendkrachten voorspelt economische ontwikkelingen

In het 3e kwartaal van 2016 waren er in Nederland dagelijks 291.000 uitzendkrachten aan het werk. Hoewel dit in vergelijking met het totaal aantal werkenden slechts een klein aandeel is, voorspelt de ...

Meer info

Steeds meer flexwerkers op de arbeidsmarkt

Een groeiend aandeel van de beroepsbevolking is flexwerker of zelfstandige zonder personeel (zzp’er). In 2016 gaat het om ruim 1 op de drie werkenden. In 2003 was dat nog minder dan een kwart.

Meer info

Daling werkgelegenheid groter in regio’s waar bevolking afneemt

Uit onderzoek blijkt dat groei en afname van de bevolking in een regio invloed kunnen hebben op de werkgelegenheid. In 6 regio’s in Nederland daalt de werkgelegenheid omdat de bevolking daar afneemt. ...

Meer info

Toename beroepsbevolking komt vooral door langer doorwerken

Mensen blijven steeds langer doorwerken. De afgelopen 10 jaar steeg de werkzame beroepsbevolking daardoor met bijna een half miljoen mensen. Dit is 80 procent van de algehele stijging van de beroepsbe...

Meer info

7 tips om jonge hoogopgeleiden te werven en te behouden

Werkgevers concurreren op de arbeidsmarkt vaak om jong, goed opgeleid personeel. Vooral als er moeilijk vervulbare vacatures zijn, zoals in de ICT-sector. Bent u werkgever? Dan geven wij u 7 tips voor...

Meer info

Vaak spijt na opleiding met slechte arbeidsmarktpositie

1 op de 5 schoolverlaters heeft spijt van zijn studiekeuze. Dit blijkt uit onderzoek van Elsevier en SEO Economisch Onderzoek Studie en werk 2015. Na het afstuderen zouden ze liever een andere opleidi...

Meer info

Meisjes kiezen vaker voor exacte studies

Steeds meer meisjes kiezen voor een exacte studierichting. Het aandeel meisjes met een techniek- of bètaprofiel op de middelbare scholen neemt toe net als het aandeel vrouwen op technische vervolgople...

Meer info

Arbeidsmarkt wordt krapper – spanningsindicator 2e kwartaal 2015

Een goede indicator voor (verwachte) economische groei is het aantal vacatures dat ontstaat in een kwartaal. In het tweede kwartaal van 2015 waren dat er 217.000. Ten opzichte van een jaar geleden is ...

Meer info

Top 10 opleidingen beste en slechtste arbeidsmarktpositie

Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat er grote verschillen zijn in de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters. Een top 10 van mbo- en hbo-opleidingen met de...

Meer info

Toenemende mismatch op de arbeidsmarkt

De verwachte economische groei in de komende jaren brengt een beperkte banengroei met zich mee. Automatisering, digitalisering en veranderende klantwensen zorgen daarbij voor een toenemende mismatch o...

Meer info

De gevolgen van automatisering voor de werkgelegenheid

Robotisering, automatisering en digitalisering hebben grote invloed op de Nederlandse arbeidsmarkt. Minister Asscher waarschuwde in een toespraak: ‘Door de snelle opkomst van robots en andere technolo...

Meer info

Arbeidsmarktkansen voor hbo'ers

Afgestudeerde hbo-studenten doen er gemiddeld drie maanden over om een baan te vinden en vier maanden om een baan op hbo-niveau te vinden. Wel zijn er grote verschillen tussen de studierichtingen. Stu...

Meer info

Topsector exporteert veel met weinig personeel

Nederland is een van de welvarendste landen binnen Europa. Maar deze positie is niet vanzelfsprekend voor de toekomst. De overheid voert daarom een bedrijvenbeleid om bepaalde sectoren verder te verste...

Meer info

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio