Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Achtergrond

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Arbeidsmarkt in beweging

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden zowel de omvang als de aard van vraag en aanbod van arbeid. UWV volgt deze ontwikkelingen en brengt voor u de gevolgen voor de arbeidsmarkt in beeld.

 • Start op arbeidsmarkt na studie verschilt enorm

  Procestechniek is de mbo-opleiding met de beste arbeidsmarktpositie. Bij het hbo is dit mechatronica. De bol3-opleiding automatisering en de hbo-opleiding oriëntaalse talen en communicatie zijn veel m...

  Meer info
 • Versterk uw werkgeversmerk met 'employer branding'

  Er is een tekort aan talent om de vacatures in het bedrijfsleven te vervullen. Medewerkers in het hogere management moeten hun inspanningen verdubbelen om talent aan te trekken en te behouden. Het pot...

  Meer info
 • Grote verschillen in arbeidsmarktpositie academici

  Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in de arbeidsmarktpositie van academici. Afgestudeerden van de universitaire masteropleiding Accounting hebben de beste startpositie op de arbeidsmar...

  Meer info
 • Vergroten arbeidsmobiliteit kan werkloosheid en personeelstekort voorkomen

  De arbeidsmarkt heeft momenteel 2 gezichten. Aan de ene kant zijn er steeds meer vacatures moeilijk te vervullen, terwijl er aan de andere kant veel werklozen zijn die in hun eigen beroep moeilijk aan...

  Meer info
 • Scholieren vertekenen cijfers laagopgeleiden

  De arbeidsmarktcijfers over laagopgeleiden geven een vertekend beeld. Dit komt doordat ook scholieren en mbo-studenten worden meegeteld die nog geen diploma hebben. Daarnaast zijn er laagopgeleiden di...

  Meer info
 • Ook in Duitsland veel kansen in techniek, ICT en zorg

  Net als in Nederland neemt in Duitsland het aantal moeilijk vervulbare vacatures (krapteberoepen) toe door het economisch herstel. Dit biedt kansen voor Nederlandse werkzoekenden. Net als in Nederland...

  Meer info
 • Duale beroepsopleidingen in Duitsland

  Een groot gedeelte van Nederland grenst aan Duitsland. Voor veel werkzoekenden in deze grensregio’s kan de Duitse arbeidsmarkt een goed alternatief bieden om baankansen te vergroten. Om van deze kanse...

  Meer info
 • Het waarom van arbeidsmarktregio’s

  UWV biedt regionale arbeidsmarktinformatie aan per arbeidsmarktregio. Voor veel gebruikers is dit geen voor de hand liggende keuze. Waarom hanteert UWV arbeidsmarktregio’s en wat zijn de consequenties...

  Meer info
 • Traditionele mannenberoepen op dit moment meest kansrijk

  Nu de economische crisis voorbij is, ontstaan er steeds meer kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden. Wel zijn er nog altijd kansrijke en minder kansrijke beroepen. In kansrijke beroepen is het a...

  Meer info
 • Inzet uitzendkrachten voorspelt economische ontwikkelingen

  In het 3e kwartaal van 2016 waren er in Nederland dagelijks 291.000 uitzendkrachten aan het werk. Hoewel dit in vergelijking met het totaal aantal werkenden slechts een klein aandeel is, voorspelt de ...

  Meer info
 • Steeds meer flexwerkers op de arbeidsmarkt

  Een groeiend aandeel van de beroepsbevolking is flexwerker of zelfstandige zonder personeel (zzp’er). In 2016 gaat het om ruim 1 op de drie werkenden. In 2003 was dat nog minder dan een kwart.

  Meer info
 • Daling werkgelegenheid groter in regio’s waar bevolking afneemt

  Uit onderzoek blijkt dat groei en afname van de bevolking in een regio invloed kunnen hebben op de werkgelegenheid. In 6 regio’s in Nederland daalt de werkgelegenheid omdat de bevolking daar afneemt. ...

  Meer info
 • Toename beroepsbevolking komt vooral door langer doorwerken

  Mensen blijven steeds langer doorwerken. De afgelopen 10 jaar steeg de werkzame beroepsbevolking daardoor met bijna een half miljoen mensen. Dit is 80 procent van de algehele stijging van de beroepsbe...

  Meer info
 • 7 tips om jonge hoogopgeleiden te werven en te behouden

  Werkgevers concurreren op de arbeidsmarkt vaak om jong, goed opgeleid personeel. Vooral als er moeilijk vervulbare vacatures zijn, zoals in de ICT-sector. Bent u werkgever? Dan geven wij u 7 tips voor...

  Meer info
 • Vaak spijt na opleiding met slechte arbeidsmarktpositie

  1 op de 5 schoolverlaters heeft spijt van zijn studiekeuze. Dit blijkt uit onderzoek van Elsevier en SEO Economisch Onderzoek Studie en werk 2015. Na het afstuderen zouden ze liever een andere opleidi...

  Meer info
 • Meisjes kiezen vaker voor exacte studies

  Steeds meer meisjes kiezen voor een exacte studierichting. Het aandeel meisjes met een techniek- of bètaprofiel op de middelbare scholen neemt toe net als het aandeel vrouwen op technische vervolgople...

  Meer info

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio