Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

7 tips om jonge hoogopgeleiden te werven

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers

7 tips om jonge hoogopgeleiden te werven en te behouden

Werkgevers concurreren op de arbeidsmarkt vaak om jong, goed opgeleid personeel. Vooral als er moeilijk vervulbare vacatures zijn, zoals in de ICT-sector. Bent u werkgever? Dan geven wij u 7 tips voor het werven en behouden van jonge, hoogopgeleide arbeidskrachten. Ook wel generatie Y genoemd.

Tip 1: Maak het werk zoveel mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijk

Jonge arbeidskrachten delen graag zelf hun eigen tijd in. Werk hoeft niet per se plaats te vinden tussen 09:00 en 17:00 uur. Als het voor het resultaat niet uitmaakt waar of wanneer het werk gebeurt, laat de werknemer dan de tijd zelf indelen.

Tip 2: Durf los te laten en te vertrouwen

Werknemers die vertrouwen ervaren van hun werkgever werken harder en zijn productiever. U zult uw werknemers dus moeten vertrouwen en de controle deels moeten loslaten. De werknemer is namelijk niet (altijd) op de werkplek.

Tip 3: Wees flexibel met werk en privé

Geef werknemers de ruimte om werk en privé in elkaar te laten overlopen. Werknemers zijn dan namelijk eerder geneigd meer te werken. De jongere generatie werknemers is opgegroeid in een digitale omgeving en is gewend om continu online te zijn. Maak er dus geen probleem van als een werknemer onder werktijd iets op social media plaatst. Diezelfde medewerker vindt het vaak geen probleem om in de avonduren telefonisch bereikbaar te zijn of op zaterdag naar een congres te gaan.

Tip 4: Accepteer dat ze waarschijnlijk geen 30 jaar zullen blijven

De tijd dat mensen van hun 18e tot 65e bij dezelfde baas werkten, ligt ver achter ons. Tegenwoordig is het normaal om elke paar jaar van baan te wisselen. Dit wil niet zeggen dat jonge medewerkers niet loyaal zijn. In tegendeel: als ze bij een bedrijf werken waarmee zij zich identificeren en waarvan zij achter de doelstellingen staan, zijn ze erg loyaal en hardwerkend. Wees dus niet bang om in ze te investeren. Daag ze uit, stimuleer ze het beste uit zichzelf te halen en biedt ze ruimte voor opleiding en training.

Tip 5: Vermijd hiërarchie zoveel mogelijk

Jonge medewerkers zijn gewend om gelijkwaardig met anderen en leidinggevenden om te gaan. Dit wil niet zeggen dat zij geen respect hebben voor hun oudere, meer ervaren collega’s. Ze denken juist graag mee over zaken die zich afspelen in het bedrijf. Dit leidt vaak tot nieuwe en creatieve ideeën waar u zelf misschien nooit was opgekomen. Neem hun ideeën in ieder geval serieus. Niets schrikt deze werknemers zo af als een bureaucratische en hiërarchische houding, waarbij zij zich niet gewaardeerd voelen.

Tip 6: Accepteer dat ze soms een tikkie eigenwijs zijn

Generatie Y is vaak vanaf jonge leeftijd gestimuleerd een eigen mening te vormen. Daarom zullen ze niet zo snel iets voor waar aannemen zonder eerst andere bronnen geraadpleegd te hebben. De ‘Google generatie’ worden ze ook wel genoemd. Niet langer heeft de leraar of de baas het laatste woord, maar Wikipedia. Daar staat tegenover dat ze enorm snel zijn, een kei zijn in multitasking en niet bang zijn om vragen te stellen. De kritische en wat eigenwijze houding kan een enorme verrijking voor uw organisatie zijn. Ze stellen vragen die anderen misschien niet durven te stellen.

Tip 7: Benut het (online) netwerk van uw jonge werknemers

Vraag uw jongere medewerkers uw vacature online te delen via social media, zoals Facebook, Snapchat, Instagram en YouTube. Jongeren hebben vaak een enorm (online) netwerk. Grote kans dat u via deze werknemers soortgelijke sollicitanten aantrekt. Het marktbereik van sociale media als wervingskanaal is behoorlijk toegenomen. Van 8% in 2013 naar naar 18% in 2015.

Generatie Y

Voor deze tips zijn we uitgegaan van de zogenaamde Generatie Y, bedacht door de Amerikaanse onderzoekers Strauss en Howe. Generatie Y is geboren tussen 1981-2000 en is de opvolger van generatie X (geboren tussen 1961-1980). Generatie Y is gewend aan een goede economie en technologische ontwikkeling.

Moeilijk vervulbare vacatures

Uit het onlangs gepubliceerde onderzoek Vacatures in Nederland 2015 (pdf, 1,2 MB) van UWV blijkt dat in verschillende sectoren het aandeel (zeer) moeilijk vervulbare vacatures veel hoger dan gemiddeld is. Het gaat hier met name om de ICT-sector, waar veel technisch geschoold personeel gevraagd wordt. Niet alleen het ontbreken van geschikte kandidaten wordt vaak als reden genoemd waarom vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Ook ontbreekt het vaak aan specifieke vakkennis en passende werkervaring. Naarmate het gevraagde opleidingsniveau hoger is, wordt het ook moeilijker geschikte kandidaten te vinden.

Meer informatie over generatie Y

Bekijk het artikel Van patatgeneratie tot prestatiegeneratie op Youngworks.nl

Lees de kenmerken van generatie Y op studentenwerk.nl

Bekijk welke evenementen over generatie Y er zijn op ygenwijs.nl

  Print 

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio