Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Arbeidsmarktkansen voor hbo'ers

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Arbeidsmarktkansen voor hbo'ers

Afgestudeerde hbo-studenten doen er gemiddeld drie maanden over om een baan te vinden en vier maanden om een baan op hbo-niveau te vinden. Wel zijn er grote verschillen tussen de studierichtingen. Studenten met een beta- of medische studie vinden binnen enkele maanden een baan, een alfa- of gammastudent heeft er vaak langer dan een jaar voor nodig. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO), in opdracht van Elsevier.

Stichting Economisch Onderzoek

SEO heeft de arbeidsmarktsituatie van afgestudeerde hbo'ers onderzocht. In het onderzoek Studie en Werk 2014 kijkt SEO naar de diverse factoren die het succes bepalen op de arbeidsmarkt, zoals woonregio en het gemiddelde eindcijfer. Ook blijkt uit het onderzoek dat er grote salarisverschillen zijn.

Technische of creatieve studie

Hoelang het duurt voordat een afgestudeerde hbo'er een baan vindt, noemen we de baanzoekduur. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen het vinden van een baan op hbo-niveau en een baan op een lager niveau. Gemiddeld wordt er drie maanden over gedaan om een baan te vinden en vier maanden om een baan op hbo-niveau te vinden.

Er zijn grote verschillen tussen de studierichtingen (zie figuur onderaan). Een student Creatieve Therapie bijvoorbeeld vindt gemiddeld na 8 maanden een baan, maar pas na 18 maanden eentje op hbo-niveau.

Studenten die een technische studie volgen, zoals Elektrotechniek, Informatica en Bouwkunde, doen er korter over. Die vinden al na circa twee maanden een baan. Ook afgestudeerden van Financial Services Management, Mondzorgkunde en Lerarenopleiding Talen vinden snel een baan.

Over het algemeen geldt dat na afloop van een alfa- of gamma-studie de baanzoekduur veel langer is dan na een beta- of medische studie.

Studenten met hoog eindcijfer vinden sneller een baan

Niet alleen de studierichting is bepalend voor de baanzoekduur, ook andere factoren spelen een rol.

Iemand met een hoger eindcijfer vindt sneller een baan dan iemand met een lager eindcijfer. Afgestudeerden met een 8 als het gemiddelde eindcijfer hebben een 16% kortere zoekduur dan afgestudeerden met een gemiddeld eindcijfer 6. Verder hebben mannen een kortere zoekduur dan vrouwen: dit scheelt 10% in de zoekduur.

Ook de regio maakt uit. Gediplomeerden in West- en Zuid-Nederland vinden het snelste een baan. In Oost-Nederland doen afgestudeerden er iets langer over en hbo'ers in de noordelijke provincies doen er het langst over.

Grote verschillen in salaris en werkzekerheid

Ook keken de onderzoekers van SEO naar het salaris en het contract van afgestudeerde hbo'ers. Wanneer werkgevers kunnen kiezen uit een ruim aanbod van personeel, gaat het salaris omlaag en is er vaker sprake van flexibele contracten. De salarisverschillen tussen de studierichtingen zijn groot. Met de hbo-studie verloskunde wordt gemiddeld 2,6 keer zoveel verdiend als met de hbo-studie musicus. De studierichting is dus erg bepalend voor wat je later kunt verdienen.

In 2014 had slechts 26% van de werkende hbo-schoolverlaters na 18 maanden een vast contract. Tien jaar geleden was dat nog 56%. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld van de studenten die een lerarenopleiding in de exacte vakken doen, vindt 66% binnen 18 maanden een vaste baan.

Uit het onderzoek van SEO blijkt dus dat tal van factoren een rol spelen bij de arbeidsmarktpositie van de afgestudeerde hbo'er. Waar je woont, je geslacht, je cijfers, je etniciteit en vooral de studierichting bepalen de uitgangspositie. De studierichting speelt vaak de grootste rol. Afgestudeerden met een slechtere arbeidsmarktpositie zijn over het algemeen langer werkloos, hebben vaker een flexibele arbeidsrelatie en verdienen minder.

Arbeidsmarktkansen hbo'ers

In deze grafiek staat per opleiding hoe lang het duurt (in maanden) voordat een afgestudeerde student een baan vindt (bron: SEO/Elsevier). Bekijk de grotere versie van de grafiek als u de onderstaande niet kunt lezen.

Grafiek arbeidsmarktkansen hbo'ers

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio