Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

In deze 15 beroepen is het moeilijk om werk te vinden

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

In deze 15 beroepen is het moeilijk om werk te vinden

Januari 2019

Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt en dalende werkloosheid, vinden niet alle werkzoekenden makkelijk een baan. Dit kan komen doordat zij naar werk zoeken in beroepen met weinig kansen. Vooral administratieve beroepen en enkele beroepen in de (persoonlijke) dienstverlening bieden beperkte kansen op een baan. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken zijn.

Het is geen nieuws meer dat de arbeidsmarkt overspannen raakt. Vacatures stapelen zich op, terwijl er onvoldoende werkzoekenden beschikbaar zijn om deze te vervullen. Het lijkt erop dat de krapte in 2019 blijft aanhouden. Werkgevers zijn er niet gerust op dat het de komende tijd makkelijker wordt om voldoende talent aan te trekken. 

Dit is natuurlijk goed nieuws voor werkzoekenden. Zij vinden steeds vaker een baan. Dit blijkt uit het dalende aantal WW-uitkeringen en een werkloosheidspercentage dat inmiddels onder het niveau ligt van voor de economische crisis eind 2008 (3,5%).

Steeds meer (moeilijk vervulbare) vacatures betekent nog niet dat alle beroepen kansrijk zijn. Zelfs in deze hoogconjunctuur zijn er beroepen waar zich veel meer werklozen of afgestudeerden voor aanbieden ten opzichte van het aantal openstaande vacatures. In de volgende 15 beroepen is het nu lastig om werk te vinden (bron: UWV):

 • Secretarieel medewerkers

 • Baliemedewerkers bank en post

 • Archiefmedewerkers

 • Bibliotheekmedewerkers

 • Grafisch vormgevers drukkerij

 • Sociaal-cultureel werkers

 • Activiteitenbegeleiders

 • Instellingskoks

 • Onderwijsassistenten

 • Conciërges

 • Uitvaartmedewerkers

 • Reisleiders en gidsen

 • Evenementenorganisatoren

 • Reclame en marketingspecialisten

 • Dierenverzorgers

naar boven

Digitalisering

Enkele van deze 15 beroepen bevatten administratieve of secretariële werkzaamheden. Veel repeterende administratieve taken op lager-middelbaar niveau worden door digitalisering bedreigd. Digitalisering zorgt ervoor dat bankfilialen en postkantoren hun deuren moeten sluiten of sterk krimpen. Klanten kunnen steeds meer zaken vanuit huis regelen. Ook aan archiefmedewerkers is minder behoefte door digitalisering. Bibliotheken zijn steeds minder populair en krijgen tegenwoordig minder budget vanuit de gemeente. Daarnaast voelen drukkerijen, waar grafisch vormgevers werken, de digitaliseringstrend.

naar boven

Ander beleid

Naast digitalisering wordt de kansrijkheid van een beroep bepaald door de wijze waarop het geld binnen een sector of organisatie wordt verdeeld. Zo is er in de zorg de laatste tijd een hoop veranderd. Ouderen worden aangespoord zo lang mogelijk thuis te wonen. Hierdoor wonen er steeds minder mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Tegelijk verdwijnt de keuken in dit soort huizen (of wordt uitbesteed). Dit betekent dat er minder behoefte is aan instellingskoks. Bovendien hebben gemeenten de laatste jaren bezuinigd op welzijnswerk, waardoor het met name voor sociaal-cultureel werkers moeilijker is geworden om werk te vinden.

Ook in het onderwijs is er veel gaande. Scholen zijn de afgelopen jaren terughoudend geweest om extra ondersteunend personeel (assistenten en conciërges) aan te stellen. Het geld dat ze krijgen, besteden ze liever aan de inzet van docenten. Inmiddels zijn er wel meer financiële middelen om docenten te ontlasten, maar dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot een sterke vacaturegroei. 

naar boven

Populariteit

Ook kan het zo zijn dat beroepen gewoonweg te populair zijn onder schoolverlaters en werkzoekenden. Dit geldt voor een aantal van bovenstaande administratieve beroepen op mbo-niveau. Ook kiezen veel studenten voor het vak van dierenverzorger. Hierdoor ontstaat er veel concurrentie onder studenten wanneer zij klaar zijn met hun opleiding. De richting marketing en de studie medewerker evenementenorganisatie zijn eveneens erg in trek. Er zijn daarnaast veel mensen op zoek naar een baan als toeristische gids of reisbegeleider. Dit geldt ook voor uitvaartmedewerkers, die bovendien te maken hebben met uitvaartorganisaties die, naast personeel in loondienst, steeds vaker zzp’ers of vrijwilligers inzetten.

Denk in raakvlakken en competenties! Voor mensen die denken aan een loopbaanswitch, is het wellicht lastig om te bedenken wat een logische stap is. Soms ligt een overstap voor de hand, omdat het een functie is bij dezelfde werkgever of in dezelfde sector. Zo kan een onderwijsassistent denken aan een baan als docent in het basisonderwijs. Door de huidige lerarentekorten zijn de baankansen hier erg gunstig. Hij of zij weet al hoe het is om in het onderwijs te werken. Dat maakt de stap minder groot. Een instellingskok kan denken aan een overstap naar restaurantkok (al kunnen de werktijden in de horeca afwijken ten aanzien van de zorg). Het kan ook zijn dat het nieuwe beroep misschien wat verder af staat van het huidige beroep. In het verleden zijn er bijvoorbeeld administratieve of secretariële krachten overgestapt naar functies als medewerker klantenservice, medewerker p&o, intercedent of incassomedewerker. Vreemd? Niet per se. Als je kijkt naar de kerncompetenties in deze beroepen zie je veel overlap: uitzoeken van (klant)gegevens, communicatie met mensen en servicegerichtheid.

naar boven

Omdenken en omscholen

Het is lastig voor mensen om werk te vinden in de genoemde ‘kansarme’ beroepen. Maar het is niet onmogelijk. Vraag en aanbod kunnen per regio anders zijn. Hierdoor kunnen baankansen verschillen tussen regio’s. Ook zijn er verschillen in kansen tussen individuen omdat sommige werkzoekenden beschikken over ruime ervaring, extra (aanvullende) kwaliteiten of een sterk netwerk.  

Toch is het soms verstandig om breder te zoeken naar werk. En dat begint bij zelfkennis: wat zijn iemands kwaliteiten en hoe zouden deze (op een andere manier) kunnen worden ingezet? Heeft de werkzoekende weleens gedacht aan een baan in een totaal andere hoek? Daarnaast speelt motivatie een rol, en de bereidheid om te investeren in bij- of omscholing.

Het is nog niet altijd makkelijk om te bedenken naar wat voor beroepen je als werkzoekende beter kunt zoeken. UWV helpt de werkzoekende in dit proces. Zo laat UWV zien wat mogelijke kansrijke loopbaanoverstappen zijn voor een aantal van de genoemde beroepen met beperkte kansen. Maar er zijn veel meer beroepen met baankansen. UWV brengt in beeld welke beroepen voldoende of goede kansen bieden op een baan. Dit zijn lang niet allemaal beroepen op hbo- of wo-niveau, maar (juist) ook beroepen op mbo-niveau. Bij Leerwerkloketten kunnen scholieren en werkzoekenden terecht met vragen over hun loopbaan, te volgen opleidingen en arbeidsmarktkansen.

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio