Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Toekomstige kansen op de arbeidsmarkt mbo’ers

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Toekomstige kansen op de arbeidsmarkt mbo'ers

Mbo-schoolverlaters met de opleiding apothekersassistent hebben de beste kansen op de arbeidsmarkt in 2018. Er ontstaan tegen die tijd veel vacatures in de apothekersbranche, terwijl maar weinig schoolverlaters met deze opleiding instromen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het onderzoek 'De arbeidsmarkt naar opleiding en Beroep tot 2018' van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Het centrum onderzocht de arbeidsmarktperspectieven voor meer dan honderd mbo-opleidingen.

Economie trekt aan

Het gaat sinds eind 2013 beter met de Nederlandse economie. Desondanks blijven werkgevers voorzichtig met het aannemen van personeel. Ook zijn er nog veel werkgevers die te maken hebben met een krimpend personeelsbestand.

De arbeidsmarkt volgt altijd met enige vertraging de economie. Hierdoor neemt het aantal vacatures nog niet sterk toe, ondanks dat de werkloosheid licht daalt. Daarnaast zijn er veel bezuinigingen in de sector Zorg en Welzijn en bij de overheid die hun weerslag hebben op de werkgelegenheid.

Langer werken

Niet alleen de economie bepaalt de kans op werk. Er is momenteel een steeds groter wordende groep oudere werknemers die langer doorwerkt en later met pensioen gaat. Ook nemen organisaties minder vaak nieuwe werknemers aan als de oudere werknemers met pensioen gaan. Op deze manier probeert een bedrijf met minder personeel hetzelfde te presteren. Hierdoor ontstaan de komende jaren minder vacatures voor het vervangen van personeel (de vervangingsvraag). Dit is ongunstig voor werkzoekenden.

Onderzoek werkgelegenheid per opleiding

Het onderzoeksinstituut ROA heeft in december 2013 prognoses opgesteld voor het jaar 2018. Per mbo-opleiding is onderzocht of:

  • de werkgelegenheid de komende jaren zal groeien of krimpen;

  • hoe hoog de vervangingsvraag is;

  • hoeveel mensen naar verwachting na hun opleiding aan het werk willen gaan.

Aan de hand daarvan doet ROA enkele voorspellingen, zoals de goede baankansen voor mbo'ers met de opleiding apothekersassistent.

In onderstaande tabel staan de bevindingen voor 32 andere opleidingstypes. Voor veel opleidingen is het arbeidsmarktperspectief (lang) niet zo gunstig als voor de mbo apothekersassistent.

Kiezen voor kansen

Voor scholieren en werkzoekenden is het belangrijk goed na te denken over de keuze tussen werken of leren, of de combinatie hiervan (bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg). Natuurlijk gaat het er ook om of de opleiding bij de interesses van de persoon past en aansluit bij de capaciteiten. Maar soms wordt getwijfeld over de keuze en zijn toekomstige kansen op werk leidend.

Arbeidsmarktperspectieven voor mbo-opleidingen

Mbo-opleiding

Perspectief 2018

Mbo apothekerassistent

Zeer goed

Mbo dokters- tandarts- en dierenartsassistent

Goed

Mbo laboratorium

Goed

Mbo fijnmechanische techniek

Goed

Mbo verpleging

Goed

Mbo werktuigbouw en mechanische techniek

Goed

Mbo operationele techniek

Goed

Mbo brood en banket

Goed

Mbo voeding, natuur en milieu

Goed

Mbo secretariaat

Goed

Mbo elektrotechniek

Goed

Mbo facilitaire dienstverlening

Redelijk

Mbo levensmiddelentechniek/vleesverwerking

Redelijk

Mbo administratie en logistiek

Redelijk

Mbo groene ruimte

Redelijk

Mbo grond-, weg- en waterbouw

Redelijk

Mbo bouw

Matig

Mbo handel

Matig

Mbo motorvoertuigentechniek en tweewielers

Matig

Mbo procestechniek

Matig

Mbo uiterlijke verzorging

Matig

Mbo verzorging

Matig

Mbo vliegtuigtechniek

Matig

Mbo beweging en therapie

Matig

Mbo grafische techniek

Slecht

Mbo horeca

Slecht

Mbo gezondheidstechniek

Slecht

Mbo openbare orde en veiligheid

Slecht

Mbo installatietechniek

Slecht

Mbo ICT

Slecht

Mbo vervoer

Slecht

Mbo sociaal-pedagogisch en welzijn

Slecht

Mbo toerisme en recreatie

Slecht

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio