Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Topsectoren Nederland

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Topsector exporteert veel met weinig personeel

Nederland is een van de welvarendste landen binnen Europa. Maar deze positie is niet vanzelfsprekend voor de toekomst. De overheid voert daarom een bedrijvenbeleid om bepaalde sectoren verder te versterken. Dit beleid is vooral gericht op negen topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt.

Topsectoren in Nederland

Topsector

Omschrijving

1. Agro en food

Productie van levensmiddelen (boerenbedrijven) en de verwerking daarvan in de voedingsmiddelenindustrie.

2. Chemie

Aardolieverwerking, chemische industrie en de rubber- en kunststofindustrie.

3. Creatieve industrie

Kunst (podiumkunsten), cultureel erfgoed (musea, monumenten), media en entertainmentindustrie (televisie, game-ontwikkelaars) en creatieve zakelijke diensten (mode, ontwerpers, architecten).

4. Energie

Energieproductie- en voorziening, duurzame energie (inclusief pre-exploitatiefase zoals productie zonnepanelen).

5. Hightechsystemen en materialen

Metaalindustrie, vervaardiging van machines, transportmiddelen en overige (software, keuring en onderzoek).

6. Lifescienses en health

Gericht op gezondheid van mens en dier, zoals farmacie, medische instrumenten en onderzoek en ontwikkeling.

7. Logistiek

Transport en opslag, en bijbehorende diensten en ondersteuning.

8. Tuinbouw en uitgangsmaterialen

Productie van de tuinbouw en uitgangsmaterialen (teelt van zaden, groenten en sierplanten) en overige (kassenbouw, behandelaars van zaden en gewas, groothandelaars en veilingen).

9. Water

Scheepsbouw, drinkwater (winning, distributie en zuivering), detailtechnologie (waterbouwkunde), en kennis en advies hierover.

Wat dragen sectoren bij

Uit de publicatie ‘Topsectoren: beeld en ontwikkeling’ van onderzoeksbureau Panteia blijkt het volgende:

  • Bijna een kwart van het Nederlands inkomen (het bruto binnenlands product, bbp) wordt in de topsectoren verdiend.

  • ‘Hightech systemen en materialen’, ‘Energie’ en ‘Transport en opslag’ dragen (in euro’s) het meest bij aan de Nederlandse economie.

  • Topsectoren voeren veel uit naar het buitenland: ze nemen bijna 40% (158 miljard euro in 2012) van de totale Nederlandse uitvoer voor hun rekening. Dat is veel meer dan hun aandeel in het BBP (27%). Vooral ‘Hightech systemen en materialen’, ‘Chemie’ en ‘Agro & food’ zijn belangrijke exporteurs.

19% werknemers werkt in topsector

Terwijl de topsectoren 27% van het Nederlands BBP produceren, werkt slechts 19% van alle werknemers en zelfstandigen in een van deze sectoren. De meesten werken in de sectoren ‘Hightech systemen en materialen’, ‘Transport en opslag’ en ‘Agro & food’. De arbeidsproductiviteit in alle topsectoren ligt boven het gemiddelde van alle sectoren in Nederland. Vooral de arbeidsproductiviteit in ‘Energie’ (zoals de gasproductie) en ‘Chemie’ ligt erg hoog. Ook zijn de uitgaven voor innovatie van topsectoren relatief hoog.

Ontwikkeling werkgelegenheid minder gunstig

In bijgaande grafiek zijn  de ontwikkelingen tot en met 2014 weergegeven: de ontwikkeling van toegevoegde waarde (bruin), aantal werkenden (geel) en uitvoer (rood). De 9 topsectoren worden per jaar vergeleken met het Nederlandse bedrijfsleven als geheel.

Wat betreft de toegevoegde waarde scoren de topsectoren in 2014 hoger dan het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven. Dit komt vooral door hun exportgerichtheid. Voor de werkgelegenheid is dat beeld anders: die ontwikkelt zich minder gunstig in vergelijking met de totale Nederlandse werkgelegenheid. 

Ontwikkeling topsectoren 2010-2014

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio