Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Duiding Arbeidsmarktinformatie

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Meer 50-plussers aan het werk in 2018

De kansen voor werkloze 50-plussers om aan het werk te komen zijn in 2018 verbeterd. Dit komt doordat bedrijven moeilijk aan personeel kunnen komen. Dat blijkt uit de notitie ‘Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, januari 2019’. Daarin worden de ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt uitgelegd. Deze keer gaan we speciaal in op de positie van 50-plussers met een WW-uitkering. Daarnaast komen enkele vaste onderwerpen aan de orde (vacatures, WW-uitkeringen, krapte op de arbeidsmarkt).

Belangrijkste conclusies:

  • De positie van 50-plussers met een WW-uitkering is in 2018 verbeterd. Een groter deel verliet de WW vanwege werk. De achterstand ten opzichte van 50-minners is daardoor kleiner geworden. Maar binnen de groep 50-plussers zijn er grote verschillen.

  • 60-plussers verlaten de WW minder vaak vanwege werk en vaker omdat ze aan het eind van hun uitkering zijn gekomen. Het werkloosheidspercentage onder 60-plussers is hoger dan onder 50- tot 60-jarigen. Onder 60-plussers is het percentage ook hoger dan bij het begin van de economische crisis.

  • Het aantal openstaande vacatures is vooral voor technische beroepen in het 3e kwartaal van 2018 verder gestegen. Omdat zowel de vacatures als de banen zijn toegenomen, is de vacaturegraad gelijk gebleven. De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per 1.000 banen van werknemers. De ICT-sector heeft al ruim vier jaar de hoogste vacaturegraad.

  • Het aantal WW-uitkeringen blijft dalen. Het aantal langdurige WW-uitkeringen (een jaar of langer) daalt nu sneller dan het aantal kortdurende uitkeringen.

  • Het tekort aan personeel is nog steeds groot en zal voorlopig aanhouden. Het tekort heeft zich bovendien over vrijwel het hele land uitgebreid. Het is het grootst bij ICT-beroepen, technische beroepen en transport- en logistiekberoepen.

Lees de publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen, januari 2019 (pdf, 1 MB).

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio