Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Loon voor en na de WW

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Loon voor en na WW

In de publicatie 'Loon voor en na WW' staan de resultaten van onderzoek naar het loon van werknemers voor en na hun WW-uitkering. Bij het onderzoek is over de periode 2012-2013 gekeken naar degenen die vanuit de WW, of binnen een half jaar daarna, weer werk hebben gevonden voor nagenoeg hetzelfde aantal uren. Kennis over de inkomensverschillen voor en na de werkloosheid is van belang omdat een (grote) achteruitgang van het loon een belemmering kan zijn bij het accepteren van een baan.

Grootste loondaling bij ouderen

Uit het onderzoek blijkt dat mensen die weer een baan vinden, meestal een lager loon hebben dan voor hun WW-uitkering. Gemiddeld is het loon na de WW 5% lager. De verschillen per leeftijdsgroep zijn fors: jongeren tot 25 jaar gaan er gemiddeld 6% op vooruit, maar vanaf de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar is het loon na de WW lager dan er voor. De leeftijdsgroepen vanaf 45 jaar gaan er gemiddeld het meest op achteruit, hun loon is 9 á 10% lager.

De werknemers met economisch-administratieve beroepen en informatica beroepen (ICT) verdienen gemiddeld het meest, maar hun gemiddelde inkomensachteruitgang is ook het grootst: 8 á 9%.De loonverschillen variëren ook sterk per beroepsniveau en opleidingsniveau. Meestal geldt dat naarmate het beroepsniveau en/of het opleidingsniveau hoger is, de achteruitgang groter is.

Bij de hoogopgeleide oudere werknemers is het loonverschil het grootst. Bijzonder grote verschillen zien we bij hoger opgeleide 55-plussers in economisch-administratieve beroepen (-20%), de verzorgende en dienstverlenende beroepen (-23%) en de ICT-beroepen (-24%).

Concurrentie met jongeren en mismatch

Waarschijnlijk is achteruitgang van het loon voor een groot deel het gevolg van de (zeer) ruime arbeidsmarkt in veel beroepsgroepen. Ouderen moeten bij het zoeken naar een nieuwe baan concurreren met jongere werkzoekenden. In beroepsgroepen waar er veel meer werkzoekenden dan banen zijn, zoals bij de economisch-administratieve beroepen, hebben werknemers een lastige onderhandelingspositie. Werkgevers hoeven immers niet te werven met hogere lonen. Het ligt dan voor de hand dat vooral de oudere werkzoekende een (veel) lager loon accepteert om aan de slag te komen.

In de ICT is er vooral sprake van een kwalitatieve mismatch. De ontwikkelingen in de informatica gaan snel, kennis is hierdoor snel verouderd. Een langere periode van werkloosheid kan voor extra kennisachterstand zorgen, waardoor werkloze ICT’ers een relatief groot loonverschil moeten accepteren.

Download de publicatie ' Loon voor en na WW'.

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio