Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Meer flexwerkers krijgen vast contract

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Meer flexwerkers krijgen vast contract

1 op de 4 werknemers met een tijdelijk contract in 2017, heeft een vast contract gekregen in 2018. Van de uitzendkrachten kreeg 1 op de 10 een vast contract. De doorstroom van flexwerkers naar vast werk hangt samen met de economie. Tussen 2009 en 2013, toen de werkloosheid een piek bereikte, daalde de doorstroom naar vast werk. Na 2013 nam de doorstroom weer geleidelijk toe. In 2018 was het aantal mensen dat een vast contract kreeg hoger dan aan het begin van de crisis op de arbeidsmarkt in 2009. Dit blijkt uit onderzoek van UWV naar werknemers van 25 tot 66 jaar.

Nieuwe werknemers hebben juist steeds vaker flexibel contract

Ondanks het feit dat mensen dus vaker een vast contract krijgen, beginnen nieuwe medewerkers vaak met een flexibel contract. Onder nieuwe werknemers verstaan we personen met een nieuw arbeidscontract, die in het afgelopen jaar geen werk in loondienst hebben gehad. Van de werknemers die tussen juli 2017 en juni 2018 gestart zijn, heeft 86% een flexibel contract. In de periode juli 2009-juni 2010 was het aandeel nieuwe flexwerkers nog 68%. In alle tussenliggende jaren is het percentage nieuwe flexwerkers toegenomen, zowel in jaren met hoge werkloosheid als in jaren met lage werkloosheid.

Grote verschillen tussen sectoren

Bedrijven maken verschillende keuzes bij het inzetten van flexwerkers. Sectoren met veel flexwerk zijn de horeca, schoonmaak, cultuur en landbouw. Nieuwe werknemers starten overwegend met een flexibele baan en flexwerkers stromen weinig door naar vast werk. Sectoren met weinig flexwerk zijn banken en verzekeraars, overheid, chemische industrie en bouw. Nieuw personeel in deze sectoren start vaker dan gemiddeld met een vast contract. Ook stromen zij relatief vaak door naar vast werk.

Wat verklaart de verschillen tussen sectoren? Vermoedelijke oorzaken zijn de schaarste aan personeel en de aard van het werk (specialistisch werk, lange inwerktijd). Als de kosten hoog zijn om werknemers te vervangen, dan zal een werkgever eerder een vast contract aanbieden. Daarnaast speelt seizoengevoeligheid een rol. In sectoren met seizoensgebonden werk wordt veelal met flexibele contracten gewerkt.

Verwachting tot eind 2019: aandeel vast werk en flexwerk blijft gelijk

UWV verwacht dat aan het eind van 2019 het aandeel vaste contracten van werknemers ongeveer gelijk blijft. Hierbij is rekening gehouden met de laatste economische verwachtingen van het Centraal Planbureau. Dit lijkt een tijdelijk verschijnsel dat het gevolg is van de gunstige economische situatie. Als de economie zich dit jaar minder gunstig ontwikkelt, dan is het mogelijk dat het aandeel flexwerk weer verder toeneemt. De ontwikkeling van flexwerk na 2019 is ook onzeker, omdat de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt. Deze wet heeft tot doel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen.

Bekijk het rapport Meer flexwerkers krijgen vast contract (pdf, 725 kB).

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio