Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Land en tuinbouw

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Minder banen voor agrariërs, kansen voor hoveniers

In de land- en tuinbouwsector is het aantal agrarisch ondernemers sinds het jaar 2012 met 5% gedaald. Het gaat om een verlies van 8.000 banen. Ook de werkgelegenheid voor werknemers daalt al jaren, al is de krimp hier minder groot. Voor de komende twee jaar blijft het aantal werknemersbanen naar verwachting gelijk, terwijl het aantal zelfstandigen afneemt met ongeveer  2.000 per jaar.

Dalende werkgelegenheid gevolg van schaalvergroting

De dalende werkgelegenheid is onder andere een gevolg van schaalvergroting: door mechanisering en technologische ontwikkelingen produceert de sector steeds meer met minder arbeidskrachten. Toch neemt de inzet van flexibele krachten toe. Circa 42% van alle werknemers in de land- en tuinbouw heeft een flexibel arbeidscontract. Vaak gaat het om seizoensarbeiders die bijvoorbeeld tijdelijk helpen bij de oogst.

naar boven

Kansen voor hoveniers en medewerkers teelt

Over het algemeen is er veel vraag naar hoveniers. Er worden meer nieuwbouwwoningen gebouwd en mensen kiezen er steeds vaker voor om de aanleg en het onderhoud van de tuin door een hoveniersbedrijf te laten doen. Vooral in het hoogseizoen hebben werkgevers moeite gekwalificeerd personeel te vinden. Dit biedt kansen voor werkzoekenden. Dat geldt ook voor vakbekwame medewerkers teelttechniek, zoals in de groente-, bloemen- en plantenteelt.

Groei vacatures in land- en tuinbouw
Klik op afbeelding voor grotere versie

Kansberoepen in land- en tuinbouw
Klik op afbeelding voor grotere versie

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio