Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Onderwijs

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Sterke stijging vacatures in het onderwijs

De laatste jaren is het aantal vacatures in het onderwijs sterk gestegen. Vooral in 2018 in het basis- en voortgezet onderwijs. In 2018 zijn tot en met het derde kwartaal de meeste vacatures ontstaan voor groepsleerkracht basisonderwijs en voor docenten Nederlands, Engels en wiskunde in het voortgezet onderwijs en op het mbo. 42% van de vacatures in het onderwijs is inmiddels moeilijk vervulbaar.

In basisonderwijs nu vooral in de Randstad wervingsproblemen; tekorten lopen overal op

In het  basisonderwijs zijn er steeds grotere wervingsproblemen, maar er zijn grote regionale verschillen. Zo zijn er in de Randstad relatief weinig werkzoekende basisschoolleraren ten opzichte van het aantal vacatures. In de noordelijke en oostelijke regio’s zijn er juist nog relatief veel werkzoekenden per vacature. In alle regio’s kan het al heel lastig zijn om vervanging te vinden, zeker bij een griepgolf. De komende jaren lopen de tekorten aan basisschoolleraren in heel Nederland sterk op. Een deel van de huidige leerkrachten gaat met pensioen en de aantallen afgestudeerden van de pabo zijn te laag om aan de vraag te kunnen voldoen. 

In voortgezet onderwijs tekorten docenten taal en exacte vakken

In het voortgezet onderwijs en mbo zijn op dit moment vacatures voor docenten exacte en taalkundige vakken moeilijk vervulbaar. Ook zijn er tekorten aan docenten ICT en technische vakken. De komende jaren blijven er tekorten aan docenten natuurkunde, scheikunde, informatica en wiskunde. Ook blijven er tekorten aan docenten klassieke talen, Duits en Frans.

Oplossingen voor de tekorten vragen investering voor lange termijn

Oplossingen vragen een investering voor de lange termijn en er gebeurt ook al het nodige. Er wordt gekeken naar nieuw talent (jongeren, zij-instromers), het werk anders organiseren en het boeien en binden van huidig personeel (verlaging werkdruk, personeelsbeleid).

Bekijk de factsheet over de sector onderwijs van 14 februari 2019 (pdf, 617 kB).

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio