Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Overheid

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Aantal banen bij overheid groeit weer

Vorig jaar groeide de werkgelegenheid bij de overheid voor het eerst weer sinds 2010. Het ging om een lichte toename van 3.000 banen. De overheid haakt geleidelijk aan bij de groei van de Nederlandse economie. In 2017 waren er bij de overheid 515.000 banen. UWV verwacht dat de groei bij de overheid ook in 2018 en 2019 doorzet: 6.000 extra banen in 2 jaar tijd.

Sterke daling WW-uitkeringen

Tussen 2012 en 2015 nam het jaarlijks aantal nieuwe WW-uitkeringen voor mensen vanuit de overheidssector nog toe (+8% per jaar). In 2016 en 2017 daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 17% per jaar. In 2017 gaat het om circa 4.000 nieuwe WW-uitkeringen, fors minder dan in 2012. Steeds meer werkzoekenden vinden een baan bij de overheid.

naar boven

Veel vacatures: vooral ict’ers en inkopers gezocht

Het aantal vacatures bij de overheid groeit sterk de laatste jaren. In 2017 ontstonden er ongeveer 41.000 vacatures bij de overheid. Dit zijn 24.000 vacatures meer dan in 2012. De overheid is sterk vergrijsd. Een kwart van het personeel bij de overheid is inmiddels ouder dan 55 jaar. Zij laten bij pensionering plekken achter die opgevuld moeten worden. Bij de overheid zijn er ook vacatures die moeilijk te vervullen zijn. Tekorten komen vooral voor bij specifieke ict-functies en financiële functies, zoals inkopers. In deze beroepen zijn de kansen op een baan bij de overheid het beste.

Bekijk de factsheet over de sector overheid van juni 2018 (pdf, 839 kB).

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio