Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Werkgelegenheid in kinderopvang neemt sterk toe

Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang zijn 3 verschillende branches. Met name in de kinderopvang neemt sinds 2016 de werkgelegenheid toe. Dit komt onder andere door de verhoging van het budget voor de kinderopvangtoeslag en de betere economische situatie. Door nieuwe regels zijn er bovendien meer medewerkers nodig voor de babygroepen. 

Kansen in kinderopvang veel beter dan afgelopen jaren

De afgelopen jaren was het moeilijk voor kinderopvangleiders om werk te vinden. Die kansen zien er op dit moment veel beter uit. Wel stellen kinderopvangorganisaties hogere eisen aan kandidaten op het gebied van diploma’s, ervaring en taalvaardigheid. Dat komt omdat ze moeten voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen. Mede hierdoor zijn de kansen voor pedagogisch medewerkers met minimaal  een diploma op mbo niveau 4 het best.

Gevraagd: generalisten in wijkteams en geregistreerde jeugdzorgprofessionals

In het sociaal werk is er vooral behoefte aan maatschappelijk werkers voor wijkteams. Zij moeten voor verschillende doelgroepen kunnen werken (generalisten). Specialistische kennis over een bepaalde doelgroep kan wel een voordeel zijn, omdat wijkteams soms kiezen voor het spreiden van verschillende specialismen. Belangrijk is dat kandidaten de omslag naar een nieuwe manier van werken kunnen maken. Daarbij staat het ondersteunen van mensen bij het oplossen van problemen centraal. In de jeugdzorg is een registratie in het kwaliteitsregister Jeugd belangrijk.

Bekijk de factsheet Sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang van 12 maart 2018 (pdf, 449 kB).

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio