Contract en loon

Regels Wet werk en zekerheid

Contract en loon

Als iemand voor u werkt, zijn er allerlei zaken die u moet weten en regelen. Denk aan de arbeidsovereenkomst, het loon en eventueel vakantiegeld. Daarover vindt u hier belangrijke informatie. Ook leest u hier over regels voor bijvoorbeeld werktijden en verlof waar u en uw werknemer zich aan moeten houden.

Contract

U kunt op verschillende manieren regelen dat het werk in uw bedrijf gedaan wordt. U neemt iemand zelf in dienst, u huurt een uitzendkracht in of u besteedt werk uit aan een zelfstandige. Als u iemand ...

Meer info

Tijdelijk en vast contract

Bij een tijdelijk contract (of contract voor bepaalde tijd) spreekt u met uw werknemer af hoe lang hij bij u komt werken. Bij een vast contract (of contract voor onbepaalde tijd) is er geen einddatum ...

Meer info

Flexibele contracten

Bij flexibele contracten ligt het niet vast hoeveel uren uw werknemer werkt. Deze werknemers worden in de wet beschermd door een aantal algemene regels. De flexibele contracten die het meest voorkomen...

Meer info

Proeftijd geven

Tijdens de proeftijd mogen u en uw werknemer op elk moment opzeggen. U heeft hiervoor geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter en er geldt geen opzegtermijn. Een proeftijd duurt maximaal 2 m...

Meer info

Loon betalen

Bij het betalen van het loon moet u rekening houden met een aantal wettelijke regels. U betaalt bijvoorbeeld ten minste het minimumloon en u zorgt dat uw werknemer een loonstrook krijgt. Ook moet u ee...

Meer info

Werktijden

In de Arbeidstijdenwet staat hoelang uw werknemers mogen werken en wanneer zij recht hebben op pauze en rusttijd. Voor bepaalde beroepen, bijvoorbeeld verpleegkundigen en beroepssporters, gelden apart...

Meer info

Vakantie en verlof

Uw werknemer heeft ieder jaar recht op vakantie-uren en vakantiegeld. Daarnaast mag hij gebruikmaken van verschillende soorten verlof, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. Elk v...

Meer info

Discriminatie op de werkvloer

Als werkgever moet u uw medewerkers gelijk behandelen. U mag een werknemer niet discrimineren omdat hij bijvoorbeeld een bepaalde nationaliteit of een ander geloof heeft. U mag werknemers met een tijd...

Meer info

Einde contract

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. U wilt bijvoorbeeld een werknemer ontslaan of een tijdelijk contract loopt af. Afhankelijk van de manier van de beëindiging van het cont...

Meer info

Pensioen

U kunt uw werknemer aanbieden om via u te sparen voor zijn pensioen. Dit kunt u afspreken in de arbeidsvoorwaarden. Als een medewerker bij u in dienst komt, kan hij zijn opgebouwde pensioen meenemen n...

Meer info

Contact met Arbeidsjuridische dienstverlening UWV

Hieronder vindt u de contactgegevens van de vestigingen van de Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV, het Bureau Tewerkstellingsvergunningen/AJD en het hoofdkantoor Arbeidsjuridische dienstv...

Meer info